Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Hồng Nguyễn Đình Hồng
Trưởng phòng
Thăng Bình
0982159612


hongnd2@quangnam.gov.vn
42 Lý Trương Văn Lý
Phó Trưởng phòng
Thăng Bình
0906480798


lytv@quangnam.gov.vn
43 Vinh Mai Văn Vinh
Phó Trưởng phòng
Thăng Bình
0906438519


vinhmv@quangnam.gov.vn
44 Hiệp Huỳnh Đức Hiệp
Chuyên viên
Thăng Bình
0778 951 109
3 674037

up6600@gmail.com
45 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Thăng Bình
0905 062 159
3 674 235

lehangnvtb@gmail.com
46 Nguyệt Võ Thị Nguyệt
Chuyên viên
Thăng Bình
0967436736


nguyetvt@quangnam.gov.vn
47 Phúc Đoàn Vĩnh Phúc
Chuyên viên
Thăng Bình
0702622229


phucdv2@quangnam.gov.vn
48  Phát Phan Công Phát
Chuyên viên
Thăng Bình
0914727589


phatpc@quangnam.gov.vn
49  Thiên Đinh Văn Thiên
Trưởng phòng
Núi Thành
0979094252


thiendv@quangnam.gov.vn
50 Cửu Đỗ Thanh Cửu
Phó Trưởng phòng
Núi Thành
0914470168
3570 489

51 Định Huỳnh Văn Định
Phó Trưởng phòng
Núi Thành
0913421304


dinhhv@quangnam.gov.vn
52 Thúy Trần Thị Thúy
Chuyên viên
Núi Thành
0986 621 082
3 871252

thuynvnuithanh82@yahoo.com
53 Quyên Lê Thị Thùy Quyên
Chuyên viên
Núi Thành
0834 572 748
3 570489

noivu.nuithanh@gmail.com
54 Hiền Lê Thị Thanh Hiền
Nhân viên
Núi Thành
01699 945 717
3 871 252

thanhthanhhien09@gmail.com
55 Toàn Mai Ngọc Toàn
Chuyên viên
Núi Thành
0397750883


toanmn@quangnam.gov.vn
56 Bình Nguyễn Thái Bình
Chuyên viên
Núi Thành
0977462542


binhnt@quangnam.gov.vn
57 Hùng Lê Nguyên Hùng
Trưởng phòng
Tiên Phước
0972 927 009


58 Ban Võ Văn Ban
Phó Trưởng phòng
Tiên Phước
0396 506 810
6 524297

bannguyenpnvtp@gmail.com
59 Hà Hồ Thị Ngọc Hà
Phó Trưởng phòng
Tiên Phước
0977927407
3884297

hahtn5@quangnam.gov.vn
60 Cảnh Nguyễn Thanh Cảnh
Chuyên viên
Tiên Phước
0982553040


thanhcanhtp@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản