Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Kiệm Hồ Viết Kiệm
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 761 085
3 877579

hokiem86@gmail.com
42 Lân Dương Ngọc Lân
Trưởng phòng
Thăng Bình
0914093445
3 874235

duonglanktqt@gmail.com
43 Thu Lâm Xuân Thu
P.Trưởng phòng
Thăng Bình
0905 403 824
3 674037

44 Vinh Mai Văn Vinh
P.Trưởng phòng
Thăng Bình
0906438519
3 674037

maivanvinh@gmail.com
45 Dõng Phan Văn Dõng
Chuyên viên
Thăng Bình
0977 927 729
3 674037

dongnoivutb1@gmail.com
46 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Thăng Bình
0905 062 159
3 674 235

lehangnvtb@gmail.com
47 Mai Lê Văn Mai
Kế toán
Thăng Bình
0905 914 528
3 674037

48 Phương Lê Thị Phương
Lưu trữ viên
Thăng Bình
01274 153 315
3 674037

49 Trang Nguyễn Thị Thu Trang
Văn thư
Thăng Bình
0905 847 722
3 674037

thutrangnvtb@gmail.com
50 Vũ Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Chuyên viên
Thăng Bình
0974912555
3 674235

doanthienngocvu@gmail.com
51 Lập Nguyễn Đức Lập
P.Trưởng phòng
Núi Thành
0905 237 272
3 871344

laplan59@yahoo.com.vn
52 Đức Nguyễn Văn Đức
Trưởng phòng
Núi Thành
0978 569 405
3 570489

ducnuithanh72@yahoo.com
53 Ánh Nguyễn Ngọc Ánh
P.Trưởng phòng
Núi Thành
0908 421 005
3 871252

anhccb@gmail.com
54 Tuyết Mai Thị Ánh Tuyết
Chuyên viên
Núi Thành
01695 800 664
3 570489

maituyet_txnt@yahoo.com
55 Thúy Trần Thị Thúy
Chuyên viên
Núi Thành
0986 621 082
3 871252

thuynvnuithanh82@yahoo.com
56 Quyên Lê Thị Thùy Quyên
Chuyên viên
Núi Thành
01234 253 936
3 570489

noivu.nuithanh@gmail.com
57 Nga Vũ Đoàn Thanh Nga
Cán sự
Núi Thành
0905 526 734
3 870888

58 Cửu Đỗ Thanh Cửu
Phó TP
Núi Thành
0914470168
3570 489

59 Hiền Lê Thị Thanh Hiền
Nhân viên
Núi Thành
01699 945 717
3 871 252

thanhthanhhien09@gmail.com
60 Ba Đoàn Thị Mỹ Ba
P.Trưởng phòng
Tiên Phước
0977 487 919
6 524297

noivutienphuoc@gmail.com