Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Hoà Huỳnh Thị Hoà
Phó Trưởng phòng
Điện Bàn
0775556725


hoaht7@quangnam.gov.vn
22 Liễu Phạm Văn Liễu
Chuyên viên
Điện Bàn
0935 547 533
3 758 447

23 Nguyên Nguyễn Bình Nguyên
Chuyên viên
Điện Bàn
0905 888 537
3 867614

24 Phúc Nguyễn Thị Thanh Phúc
Chuyên viên
Điện Bàn
0975173090


phucntt@quangnam.gov.vn
25 Bình Phạm Thanh Bình
Chuyên viên
Điện Bàn
0905412912
3 867614

binhpt2@quangnam.gov.vn
26 Trang Nguyễn Thị Xuân Trang
Chuyên viên
Điện Bàn
0974.002.791
02353.767.989

nguyenthixuantrang.vpubnd@dienban.gov.vn
27 Lương Phạm Lương
Trưởng phòng
Đại Lộc
0982 264 927
6 279751

phamluong1964@gmail.com
28 Đại Nguyễn Hồng Đại
Phó Trưởng phòng
Đại Lộc
0905370446


dainh1@quangnam.gov.vn
29 Hoanh Bùi Thị Hoanh
Phó Trưởng phòng
Đại Lộc
0905432809


hoanhbt@@quangnam.gov.vn
30 Thắng Bùi Thị Minh Thắng
Chuyên viên
Đại Lộc
0989 674 794
3 865262

thangnvdl@gmail.com
31 Yến Trương Thị Kim Yến
Chuyên viên
Đại Lộc
0905 184 615
3 865262

trkimyen104@gmail.com
32 Thùy Phan Thị Thùy
Chuyên viên
Đại Lộc
0935440368


phanthuy1002@gmail.com
33 Minh Nguyễn Thu Minh
Chuyên viên
Đại Lộc
0353881884


minhnt9@quangnam.gov.vn
34 Việt Nguyễn Văn Việt
Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 776 729


vietnvdx@gmail.com
35 Linh Dương Thị Trà Linh
Phó Trưởng phòng
Duy Xuyên
0377 401 310
3 877579

tralinhnvdx@gmail.com
36 Thành Trần Công Thành
Phó Trưởng phòng
Duy Xuyên
0985436629


thanhtc5@quangnam.gov.vn
37 Quyên Trần Xuân Quyên
Chuyên viên
Duy Xuyên
0935268377


quyenytedx@gmail.com
38 Khoa Trương Anh Khoa
Chuyên viên
Duy Xuyên
0902 796 496
3 877579

anhkhoa@3005yahoo.com
39 Giang Nguyễn Châu Giang
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 424 705
3 877579

tuongvidx@gmail.com
40 My Trần Thị Họa My
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 568 547
3 878789

hoamy.kdn4@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản