Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Hòa Huỳnh Thị Hòa
Chuyên viên
Điện Bàn
0775 556 725
3 867614

22 Trâm Bùi Thị Trâm
Chuyên viên
Điện Bàn
0913 077 507
3 867366

phongnoivudienban@gmail.com
23 Giang Trần Duy Giang
Chuyên viên
Điện Bàn
0905 960 943
3 767 989

phongnoivudienban@gmail.com
24 Lương Phạm Lương
Trưởng phòng
Đại Lộc
0982 264 927
6 279751

phamluong1964@gmail.com
25 Minh Trịnh Minh
P.Trưởng phòng
Đại Lộc
0905 234 153
3 865910

26 Thắng Bùi Thị Minh Thắng
Chuyên viên
Đại Lộc
0989 674 794
3 865262

thangnvdl@gmail.com
27 Vân Đặng Thị Vân
Chuyên viên
Đại Lộc
0869 049 098
3 865262

28 Yến Trương Thị Kim Yến
Chuyên viên
Đại Lộc
0905 184 615
3 865262

trkimyen104@gmail.com
29 Thanh Võ Đình Quý Thanh
P.Trưởng phòng
Đại Lộc
0905 741 254


30 Việt Nguyễn Văn Việt
Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 776 729


vietnvdx@gmail.com
31 Vĩnh Mai Quang Vĩnh
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 429 438
3 877579

quangvinhdx@gmail.com
32 Hoàng Hứa Thị Hoàng
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0904 188 247
3 878789

hoangvpubdx@gmail.com
33 Linh Dương Thị Trà Linh
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0377 401 310
3 877579

tralinhnvdx@gmail.com
34 Khoa Trương Anh Khoa
Chuyên viên
Duy Xuyên
0902 796 496
3 877579

anhkhoa@3005yahoo.com
35 Giang Nguyễn Châu Giang
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 424 705
3 877579

tuongvidx@gmail.com
36 My Trần Thị Họa My
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 568 547
3 878789

hoamy.kdn4@gmail.com
37 Kiệm Hồ Viết Kiệm
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 761 085
3 877579

hokiem86@gmail.com
38 Lân Dương Ngọc Lân
Trưởng phòng
Thăng Bình
0914093445
3 874235

duonglanktqt@gmail.com
39 Vinh Mai Văn Vinh
P.Trưởng phòng
Thăng Bình
0906438519
3 674037

maivanvinh@gmail.com
40 Hiệp Huỳnh Đức Hiệp
Chuyên viên
Thăng Bình
0778 951 109
3 674037

up6600@gmail.com
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ