Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Nguyên Nguyễn Bình Nguyên
Kế toán
Điện Bàn
0905 588 652
3 867614

22 Nghi Đào Thị Nghi
Chuyên viên
Điện Bàn
0945 295 201
3 767989

23 Hòa Huỳnh Thị Hòa
Chuyên viên
Điện Bàn
01225 556 725
3 867614

24 Trâm Bùi Thị Trâm
Chuyên viên
Điện Bàn
01666 563 116
3 867366

phongnoivudienban@gmail.com
25 Vĩnh Đinh Quang Vĩnh
Chuyên viên
Điện Bàn
01694 151 499
3 767989

phongnoivudienban@gmail.com
26 Giang Trần Duy Giang
Chuyên viên
Điện Bàn
0905 960 943
3 767 989

phongnoivudienban@gmail.com
27 Lương Phạm Lương
Trưởng phòng
Đại Lộc
0982 264 927
6 279751

phamluong1964@gmail.com
28 Minh Trịnh Minh
P.Trưởng phòng
Đại Lộc
0982 764135
3 865910

29 Mười Đoàn Ngọc Mười
Chuyên viên
Đại Lộc
0984 562 217
3 865262

30 Thắng Bùi Thị Minh Thắng
Chuyên viên
Đại Lộc
0989 674 794
3 865262

thangnvdl@gmail.com
31 Nữ Nguyễn Trần Châu Nữ
Chuyên viên
Đại Lộc
01682289023
3 865262

32 Yến Trương Thị Kim Yến
Chuyên viên
Đại Lộc
0905 184 615
3 865262

trkimyen104@gmail.com
33 Thiêm Đỗ Văn Thiêm
Chuyên viên
Đại Lộc
0905 245 267
3 865 262

noivudailoc@gmail.com
34 Việt Nguyễn Văn Việt
Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 776 729


vietnvdx@gmail.com
35 Vĩnh Mai Quang Vĩnh
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0905 429 438
3 877579

quangvinhdx@gmail.com
36 Hoàng Hứa Thị Hoàng
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
0904 188 247
3 878789

hoangvpubdx@gmail.com
37 Linh Dương Thị Trà Linh
P.Trưởng phòng
Duy Xuyên
01677 401 310
3 877579

tralinhnvdx@gmail.com
38 Khoa Trương Anh Khoa
Chuyên viên
Duy Xuyên
0902 796 496
3 877579

anhkhoa@3005yahoo.com
39 Vi Trần Thị Tường Vi
Chuyên viên
Duy Xuyên
0906 499 077
3 877579

tuongvidx@gmail.com
40 My Trần Thị Họa My
Chuyên viên
Duy Xuyên
0905 568 547
3 878789

hoamy.kdn4@gmail.com