Thông báo - Giấy mời
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1181 /TB-SNV
Ngày ban hành: 01/10/2014
Người ký: Phạm Như Phi
Ngày hiệu lực: 01/10/2014
Thông báo số 1181 /TB-SNV ngày 01/10/2014 kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2014
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 1181-TB.doc Dung lượng: 68 Kb [ Tải về 63 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban
chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2014


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 3072 lượt ]Quay lại
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ