Thông báo - Giấy mời
Loại văn bản: Văn bản
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Ngày ban hành: 14/08/2013
Người ký: Dự thảo
Ngày hiệu lực: 14/08/2013
Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4411 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ