Thông báo - Giấy mời
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2063/TB-SNV
Ngày ban hành: 18/12/2012
Người ký: Phạm Như Phi
Ngày hiệu lực: 18/12/2012
Thông báo triệu tập Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai công tác năm 2013
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Baocaotongketnam2012nganhNoivu_Duthaolan3.doc Dung lượng: 656 Kb [ Tải về 48 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông báo triệu tập Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai công tác năm 2013


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4055 lượt ]Quay lại