Thông báo - Giấy mời
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 43 items in 3 pages
41 Thông báo về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ.)
Số/Ký hiệu: 62/SNV-TTr ; Người ký: Phó Giám đốc Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4107 lượt / Tải về: 89 lượt

Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
14/02/2012
42 Thông báo về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập (Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập.)
Số/Ký hiệu: 10/SNV-TTr ; Người ký: Phó Giám đốc Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 2241 lượt / Tải về: 4 lượt

Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập.
09/01/2012
43 Giấy mời của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2012 và trao trả hồ sơ cán bộ đi B cho các huyện, thành phố.
Số/Ký hiệu: 02/GM-SNV ; Người ký: Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4950 lượt / Tải về: 200 lượt

Giấy mời của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2012 và trao trả hồ sơ cán bộ đi B cho các huyện, thành phố.
05/01/2012