Thông báo - Giấy mời
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 43 items in 3 pages
21 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Sở Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 2097/TB-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 5282 lượt / Tải về: 191 lượt

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Sở Nội vụ năm 2013
24/12/2012
22 Thông báo triệu tập Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai công tác năm 2013
Số/Ký hiệu: 2063/TB-SNV ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 3999 lượt / Tải về: 48 lượt

Thông báo triệu tập Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai công tác năm 2013
18/12/2012
23 Công văn triệu tập CCVC tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC
Số/Ký hiệu: 2031/SNV-VP ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 10380 lượt / Tải về: 1140 lượt

Công văn triệu tập CCVC tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý CBCCVC
11/12/2012
24 Giấy mời dự Hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg giai đoạn 2013-2015,
Số/Ký hiệu: 1998/GM-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4390 lượt / Tải về: 113 lượt

Giấy mời dự Hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg giai đoạn 2013-2015,
03/12/2012
25 Thông báo về việc phòng, chống bão số 7 năm 2012
Số/Ký hiệu: 891/TB-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 5182 lượt / Tải về: 168 lượt

Thông báo về việc phòng, chống bão số 7 năm 2012
05/10/2012
26 Thông báo v/v tiếp nhận đơn thư phản ảnh việc từ chối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
Số/Ký hiệu: 09/TB-HĐTT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3439 lượt / Tải về: 54 lượt

Thông báo v/v tiếp nhận đơn thư phản ảnh việc từ chối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
14/09/2012
27 Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Hữu Sáng tại cuộc họp về thi tuyển công chức năm 2012
Số/Ký hiệu: 815/TB-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 3204 lượt / Tải về: 70 lượt

Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Hữu Sáng tại cuộc họp về thi tuyển công chức năm 2012
12/09/2012
28 Giấy mời số 802/GM, ngày 07/9/2012 họp quán triệt một số nội dung liên quan đến thi tuyển công chức năm 2012
Số/Ký hiệu: 802/GM ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3304 lượt / Tải về: 44 lượt

Giấy mời số 802/GM, ngày 07/9/2012 họp quán triệt một số nội dung liên quan đến thi tuyển công chức năm 2012
07/09/2012
29 Giấy mời số 583/GM-SNV ngày 20/7/2012 về sáp nhập Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại Quảng Nam, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam vào Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
Số/Ký hiệu: 583/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2711 lượt / Tải về: 11 lượt

Giấy mời số 583/GM-SNV ngày 20/7/2012 về sáp nhập Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại Quảng Nam, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam vào Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
20/07/2012
30 Giấy mời số 582/GM-SNV ngày 20/7/2012 về Phương án, Lộ trình, Quyết định sáp nhập, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 582/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3152 lượt / Tải về: 25 lượt

Giấy mời số 582/GM-SNV ngày 20/7/2012 về Phương án, Lộ trình, Quyết định sáp nhập, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam.
20/07/2012
31 Giấy mời số 578/GM-SNV ngày 16/7/2012 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của ngành nội vụ
Số/Ký hiệu: 578/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 6330 lượt / Tải về: 237 lượt

Giấy mời số 578/GM-SNV ngày 16/7/2012 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của ngành nội vụ
16/07/2012
32 Thông báo về việc xét tặng kỷ niệm chương vì "Sự nghiệp văn thư, lưu trữ" năm 2012" theo Quyết định 04/2007/QĐ-BNV
Số/Ký hiệu: 519/SNV-VTLT ; Người ký: Trần Thế Thái
Đã xem: 2691 lượt / Tải về: 23 lượt

Công văn số 519/SNV-VTLT ngày 06/7/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v xét tặng kỷ niệm chương vì "Sự nghiệp văn thư, lưu trữ" năm 2012" theo Quyết định 04/2007/QĐ-BNV
06/07/2012
33 Thông báo về việc cử công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TCNN (Công văn số 473/SNV-VP ngày 29/6/2012 của Sở Nội vụ V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TCNN)
Số/Ký hiệu: 473/SNV-VP ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2444 lượt / Tải về: 5 lượt

Công văn số 473/SNV-VP ngày 29/6/2012 của Sở Nội vụ V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TCNN
29/06/2012
34 Thông báo về việc thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ (Công văn số 319/SNV-CCVC v/v thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ)
Số/Ký hiệu: 319/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3033 lượt / Tải về: 61 lượt

Công văn số 319/SNV-CCVC v/v thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ
21/05/2012
35 Giấy mời của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.
Số/Ký hiệu: 272/GM-UBND ; Người ký: Phó Chánh VP Nguyễn Ngọc Nam
Đã xem: 7404 lượt / Tải về: 374 lượt

Giấy mời của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.
17/05/2012
36 Hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2012 (đối với Phòng Nội vụ các huyện, thành phố)
Số/Ký hiệu: 214 /HD-SNV ; Người ký: Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2726 lượt / Tải về: 45 lượt

Hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2012 (đối với Phòng Nội vụ các huyện, thành phố)-Bảng chấm điểm
24/04/2012
37 Hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2012 (đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành)
Số/Ký hiệu: 215 /HD-SNV ; Người ký: Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2684 lượt / Tải về: 51 lượt

Hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2012 (đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành)- Bảng chấm điểm
24/04/2012
38 Thông báo về việc góp ý dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành nội vụ năm 2012 (Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v góp ý dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành nội vụ năm 2012)
Số/Ký hiệu: 264/SNV-VP ; Người ký: Phó Giám đốc Bùi Công Hai
Đã xem: 2637 lượt / Tải về: 17 lượt

Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v góp ý dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành nội vụ năm 2012. - Dự thảo Hướng dẫn (Kèm theo CV 264/SNV-VP) - Dự thảo Bảng chấm điểm (Kèm theo CV 264/SNV-VP)
19/04/2012
39 Thông báo về việc thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 (Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011.)
Số/Ký hiệu: 1147/UBND-VX ; Người ký: Phó Chủ tịch Trần Minh Cả
Đã xem: 3041 lượt / Tải về: 24 lượt

Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011.
11/04/2012
40 Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CVC tại Quảng Nam (Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v chiêu sinh khóa Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CVC tại Quảng Nam.)
Số/Ký hiệu: 203/SNV-CCHC&ĐT ; Người ký: Giám đốc TRẦN THẾ THÁI
Đã xem: 2327 lượt / Tải về: 5 lượt

Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v chiêu sinh khóa Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CVC tại Quảng Nam.
03/04/2012