Thông báo - Giấy mời
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 43 items in 3 pages
1 Giấy mời Hội nghị giao ban công tác nội vụ (Cụm đồng bằng)
Số/Ký hiệu: 1055/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 949 lượt / Tải về: 59 lượt

Giấy mời Hội nghị giao ban công tác nội vụ (Cụm đồng bằng)
15/06/2018
2 Giấy mời Hội nghị giao ban công tác nội vụ (Cụm miền núi)
Số/Ký hiệu: 1055/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 986 lượt / Tải về: 57 lượt

Giấy mời Hội nghị giao ban công tác nội vụ (Cụm miền núi)
15/06/2018
3 Giấy mời số 1160/GM-SNV ngày 10/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1160/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 1832 lượt / Tải về: 206 lượt

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam
10/07/2017
4 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PCI, CHỈ SỐ PAPI, CHỈ SỐ ICT INDEX VÀ CÔNG BỐ CHÍ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TỈNH QUẢNG NAM
Số/Ký hiệu: 1114/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 1485 lượt / Tải về: 46 lượt

Báo cáo số 1114/BC-SNV ngày 28/6/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin -truyền thông tỉnh Quảng Nam năm 2016
28/06/2017
5 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2016
Số/Ký hiệu: Số: 74/TB-SNV ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 2542 lượt / Tải về: 111 lượt

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2016
18/01/2016
6 Giấy mời số 401/GM-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2015
Số/Ký hiệu: 401/GM-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 2989 lượt / Tải về: 105 lượt

Về tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2015
09/07/2015
7 Giấy mời số 634/GM-SNV ngày 16/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 108 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 634/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2560 lượt / Tải về: 66 lượt

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 108 của Chính phủ
16/06/2015
8 Thông báo số 1181 /TB-SNV ngày 01/10/2014 kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2014
Số/Ký hiệu: 1181 /TB-SNV ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 2934 lượt / Tải về: 63 lượt

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2014
01/10/2014
9 Thông báo số 1076/TB-SNV ngày 09/9/2014 kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2014
Số/Ký hiệu: 1076/TB-SNV ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 2933 lượt / Tải về: 21 lượt

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2014
09/09/2014
10 Giấy mời làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ, ngày 21/3/2014
Số/Ký hiệu: 280/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4974 lượt / Tải về: 176 lượt

Giấy mời làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn, ngày 21/3/2014
19/03/2014
11 Thông báo số 37/TB-SNV ngày 09/01/2014 Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2014
Số/Ký hiệu: 37/TB-SNV ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3516 lượt / Tải về: 43 lượt

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2014
09/01/2014
12 Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Số/Ký hiệu: Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức ; Người ký: Dự thảo
Đã xem: 3542 lượt / Tải về: 174 lượt

Tài liệu phục vụ Hội nghị cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
14/08/2013
13 Giấy mời và tài liệu Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Số/Ký hiệu: 683/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3631 lượt / Tải về: 169 lượt

Giấy mời và tài liệu Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
09/07/2013
14 Thông báo v/v tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 cơ quan Sở Nội vụ (kèm theo tài liệu)
Số/Ký hiệu: 678/TB-SNV ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 4901 lượt / Tải về: 139 lượt

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 cơ quan Sở Nội vụ (kèm theo tài liệu)
09/07/2013
15 Giấy mời họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh
Số/Ký hiệu: 355/GM-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 7611 lượt / Tải về: 359 lượt

Giấy mời họp số 355/GM-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh
28/06/2013
16 Công văn về việc cung cấp danh bạ điện thoại, địa chỉ E-mail, danh sách công chức của Phòng Nội vụ các huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 603/SNV-VP ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 7158 lượt / Tải về: 600 lượt

Công văn số 603/SNV-VP ngày 24/6/2013 của Sở Nội vụ về việc cung cấp danh bạ điện thoại, địa chỉ E-mail, danh sách công chức của Phòng Nội vụ các huyện, thành phố
24/06/2013
17 Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác làm việc tại các huyện, thành phố (Chương trình làm việc của Đoàn kèm theo)
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3851 lượt / Tải về: 54 lượt

Quyết định số 99/QĐ-SNV ngày 31/5/2013 của Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn công tác làm việc tại các huyện, thành phố (Chương trình làm việc của Đoàn kèm theo)
31/05/2013
18 Thông báo lịch làm việc với các huyện, thành phố của Đoàn công tác theo Kế hoạch đã ban hành số 455/KH-SNV ngày 22/5/2013
Số/Ký hiệu: 499/SNV-VP ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4575 lượt / Tải về: 94 lượt

Công văn số 499/SNV-VP ngày 30/5/2013 của Sở Nội vụ về việc thông báo lịch làm việc với các huyện, thành phố của Đoàn công tác theo Kế hoạch đã ban hành số 455/KH-SNV ngày 22/5/2013
30/05/2013
19 Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 26/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 28805 lượt / Tải về: 2551 lượt

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2013
07/01/2013
20 Tài liệu phục vụ Hội nghị CBCC Sở Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 2097/TB-SNV ; Người ký: Văn phòng Sở
Đã xem: 4178 lượt / Tải về: 159 lượt

Tài liệu phục vụ Hội nghị CBCC Sở Nội vụ năm 2013
25/12/2012