Lý luận và thực tiễn
Nếu năm 2018-2020 mà giảm được 10% biên chế hành chính như mục tiêu đặt ra thì sẽ giảm được 20.000 tỉ đồng.
Tinh giản biên chế là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài việc ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện, còn phải xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, trong đó có đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức.
Bộ máy tổ chức cồng kềnh, nhân sự đông nhưng thiếu chuyên nghiệp hóa nên hoạt động kém hiệu quả, năng suất lao động thấp. Thế nhưng, nhiều lãnh đạo lại ngại đụng chạm, không dám xốc lại bộ máy và tinh giản lao động thừa, năng lực yếu kém…
Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ