Nghiên cứu - Trao đổi
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn, đề xuất sau quá trình triển khai thực hiện Dự án.
Bạn đọc hỏi: Trường hợp trí thức trẻ trúng tuyển làm Phó Chủ tịch xã nhưng không được bố trí công việc đúng chuyên môn, đúng vị trí thì các tân Phó Chủ tịch xã cần phải làm gì?
Bạn đọc hỏi: Theo tôi biết, các trí thức trẻ khi tham gia Dự án 600 Phó Chủ tịch xã chưa được là công chức nhưng vẫn được hưởng chế độ, chính sách như công chức. Vậy, sau khi các đội viên này được tuyển dụng chính thức làm công chức thì có được tính thời gian công tác trước đó không?
Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đoàn thể tại các địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng, đào tạo cán bộ cơ sở hiện nay ở nhiều địa phương, đơn vị còn nhiều hạn chế, bất cập.
Đây sẽ là thước đo tín nhiệm với những người giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước.
Đó là phương châm hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp được đúc kết trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua.
Theo Dự thảo nghị quyết, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành hàng năm. Người 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.
Trở ngại lớn nhất trong việc thực hiện chức năng quyết định của HĐND cấp xã hiện nay là không có ban HĐND. Quyết định của HĐND cấp xã hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của cá nhân đại biểu HĐND, trong khi chất lượng đại biểu nhìn chung còn nhiều hạn chế…
Cách đây 63 năm, ngày 15 tháng 10 năm 1949, báo Sự Thật đã đăng bài viết “Dân vận” của X.Y.Z (bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Bài báo rất ngắn gọn, nhưng vô cùng sâu sắc, súc tích và đầy đủ. Cho đến nay, bài báo này vẫn được coi là “cẩm nang” của công tác dân vận.
Cho ý kiến về tờ trình QH về Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, các Ủy viên UBTVQH khẳng định, việc xây dựng quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được tiến hành trên cơ sở các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về xây dựng Đ
Trong tham vấn, những nhà hoạch định chính sách lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Khi lắng nghe, đại biểu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng và quan điểm của người dân về những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống của họ. Việc đặt mình vào vị thế của người dân, đại biểu sẽ tìm cách thích ứng với nhu cầu, đòi hỏi của người dân để thấy rằng những vấn đề mà họ nêu
Không chỉ ở nước ta, nhiều nước trên thế giới cũng cho rằng chính quyền địa phương nên lập kế hoạch vì người dân, xây dựng vì người dân; cho rằng, chính quyền địa phương gần dân nhất, cho nên để xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng và phát triển bền vững, cần phải xuất phát từ cộng đồng... Nhưng, gần gũi với nhân dân không chỉ ở những lời tuyên bố mà cần phải trở thành một hiện thực.
Hiện nay, thẩm quyền của HĐND và UBND các cấp được quy định trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, cũng như các văn bản pháp lý có liên quan. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều địa phương còn chưa rõ trong việc xác định thẩm quyền của HĐND và UBND, chưa phân định rõ thẩm quyền của HĐND và UBND, nhất là đối với cấp tỉnh.
Thứ nhất, giám sát xã hội và phản biện xã hội đảm bảo quyền phản hồi xã hội trực tiếp hoặc bán trực tiếp đối với thể chế cầm quyền, nhờ đó, có tác dụng phòng ngừa hoặc hạn chế sai lầm. Trước khi ban hành quyết định chính trị bao giờ giới cầm quyền cũng cần đến các nguồn thông tin (thông tin lý luận và thông tin tin xã hội). Thông tin chính xác, đa chiều giúp giới cầm quyền có điều kiện phân tích,
Từ ngày 4 đến 20.3, các tổ chức, đơn vị tiến hành những thủ tục cần thiết để lựa chọn giới thiệu đại biểu của đơn vị mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là bước rất quan trọng (bước 2) trong quy trình hiệp thương nhân sự của cuộc bầu cử.

Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ