Thông tin CCHC
Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND triển khai tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Sáng ngày 08/01, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”. Cuộc thi do Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.
Ngày 31.12.2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4353/QĐ-UBND ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC.
Triển khai Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 6985/KH-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, trong 02 ngày 19-20/12, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính nói chung và đơn giản hoá thủ tục hành chính nói riêng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày 07/10/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã.
Ngày 26.9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 do Đ.c Nguyễn Thị Á Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Nam Trà My. Tham gia đoàn còn có đại diện các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 2005/KH-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, ngày 25/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) do Đ.c Nguyễn Thị Á Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Bắc Trà My. Tham gia đoàn còn có đại diện các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Là một trong số những địa phương có nhiều nỗ lực về công tác cải cách hành chính. Trong năm qua, tỉnh Quảng Nam đã rất quyết liệt trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử dùng chung của tỉnh đã được sử dụng tại 20 sở, ban, ngành; 18 huyện, thị xã, thành phố và 244 xã, phường, thị trấn. Đến nay, đã có 516 DVC trực tuyến mức độ 3 và 94 DVC trực tuyến mức độ 4... Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan được thực hiện tốt, nâng cao tỷ lệ nộp thuế theo phương thức điện tử; tăng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%; việc triển khai giao dịch đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet cũng được triển khai có hiệu quả...
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Ngày 24/7/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1654/KH-SNV về tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019.
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước, xem đây là một trong những nhiệm vụ, nội dung quan trọng phải thực hiện quyết liệt, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019 về cơ bản tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, mục tiêu đề ra đối với công tác CCHC.
Ngày 31/7/2019, UBND thành phố, Ban chỉ đạo CCHC thành phố Hội An tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2019 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI của thành phố.
Triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chiều 29.7, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước tổ chức lễ khai trương thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã.
Sáng ngày 12-7, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Dương - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam nhằm mục đích nghiên cứu, học tập về mô hình Trung tâm Hành chính công tại Quảng Nam. Tham gia cùng đoàn công tác, có các đồng chí lãnh đạo văn phòng, các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
Sáng ngày 02.7, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính (CCHC) cho lãnh đạo Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố phụ trách về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác :
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ