Tổ chức bộ máy Sở - Ban - Ngành
Từ ngày 15/2/2015, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo Thông tư 07 do Ủy ban dân tộc, Bộ Nội vụ mới ban hành.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.
Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Quyết định về thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài một số sở đặc thù như Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, có thể tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù khác khi thật cần thiết, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương.
Xóa bỏ hoàn toàn cơ chế “xin-cho,” khắc phục tình trạng thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu, đánh giá đúng năng lực của công chức, viên chức, góp phần đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động , nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định… là những kỳ vọng của Đề án thí điểm xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Phóng viên TTXVN đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn về những vấn đề liên quan.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 về chuyển giao nguyên trạng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp
Đó là một trong những quy định mới được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP vừa được công bố, lấy ý kiến nhân dân.

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ