Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2013
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 04/10/2013 .Lượt xem: 3173 lượt.
Sáng ngày 03.10, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013.

Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Công Hai, Phó Giám đốc Thường trực Sở báo cáo kết quả thực hiện công tác nội vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013. Báo cáo đã đánh giá: Qua 9 tháng đầu năm, toàn ngành nội vụ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực tiếp tục có những chuyển biến tốt. Các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ. Đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành nội vụ một cách kịp thời và hiệu quả.

Tổ chức bộ máy của các đơn vị, địa phương tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức viên chức được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh tại các đơn vị, địa phương đã góp phần thiết thực vào việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, ổn định và đúng pháp luật. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ cho các tập thể và cá nhân thi đua góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh đoàn kết, trách nhiệm và chủ động của tập thể công chức, viên chức Sở Nội vụ đã góp phần cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong 9 tháng qua. Trên cơ sở đó, đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2013, đó là: Tập trung chỉ đạo điểm Đề án xác định vị trí việc làm và Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số địa phương, đơn vị; khảo sát đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh để sớm tham mưu nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở. Phối hợp với cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành chương trình phần mền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh việc thanh tra công vụ theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các địa phương, đơn vị và kịp thời báo cáo định kỳ với UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị này. Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cần tăng cường giám sát, tham mưu và thực hiện đạt hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác nội vụ đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm nói riêng và năm 2013 nói chung.

Văn phòng Sở


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam - Đà Nẵng: Gặp mặt và giao lưu kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành nội vụ
Hội nghị tập huấn triển khai đề án Xác định vị trí việc làm và Luật Viên chức
Hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính
Đà Nẵng sử dụng phần mềm đánh giá công chức xã, phường
Sơ kết công tác ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2013
Sở Nội vụ tổ chức gặp mặt thân mật gia đình CBCC nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6
Sở Nội vụ gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Lãnh đạo Sở Nội vụ làm việc với các địa phương về công tác nội vụ 6 tháng đầu năm
Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Sở Nội vụ Quảng Nam
Sở Nội vụ tập huấn phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ