Hội nghị tập huấn triển khai đề án Xác định vị trí việc làm và Luật Viên chức
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 27/09/2013 .Lượt xem: 3365 lượt.
Sáng ngày 26.9, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Luật Viên chức cho hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ có chuyên môn liên quan trên địa bàn tỉnh.

 
Đ/c Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã phát biểu quán triệt, đồng chí nhấn mạnh: Việc xác định vị trí việc làm là cơ sở để xác định biên chế và bố trí công chức, viên chức trong cơ quan quản lý nhà nước; là căn cứ để phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực cụ thể; sắp xếp bố trí nhân lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy tối đa năng lực, khả năng công tác của cán bộ công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác triển khai đề án là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần vào việc xác định cụ thể vị trí, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng như đánh giá năng lực, lề lối làm việc của mỗi cán bộ công chức, viên chức.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực giúp việc của đề án cần chủ động theo dõi và hướng dẫn giúp các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả tốt nhất, phấn đấu đến năm 2014, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn, quán triệt nhiều nội dung có liên quan như: giới thiệu quan điểm, nguyên tắc và phương pháp xác định vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 36/2013/CĐ- CP; Thông tư số 05/TT- BNV về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 14/TT- BNV về xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp…

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghi tiếp tục triển khai Luật Viên chức (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 gồm có 6 chương, 62 điều với nhiều nội dung mới quan trọng trong việc sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức). Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng đến dự và phát biểu quán triệt. Theo đó đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đã khái quát và giới thiệu những điểm mới của Luật Viên chức so với Pháp lệnh Cán bộ, công chức trước đây đó là:


Đ/c Nguyễn Hữu Sáng- Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị 
1. Giải thích rõ khái niệm viên chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức: “Viên chức" được tuyển dụng theo vị trí việc làm; làm việc tại các đợn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc; hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

2. Quy định thống nhất cách hiểu về đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị -  xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý Nhà nước. Đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành hai loại, là đơn vị sự nghiệp công được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công chưa được giao quyền tự chủ.

3. Quy định về "chức danh nghề nghiệp" thay thế cho quy định về " ngạch" trong quản lý viên chức: Việc sử dụng khái niệm" chức danh nghề nghiệp" thay cho khái niệm" ngạch" thể hiện sự khác nhau giữa viên chức và công chức, nhằm phân định rõ nét đặc thù của viên chức là hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chứ không phải là thi hành công vụ như công chức.

4. Hoàn thiện, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của viên chức: Viên chức được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức đơn vị khác mà pháp luật không cấm những phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã , bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Song song với việc quy định về quyền của viên chức, thì các quy định về nghĩa vụ cuả viên chức cũng được quy định phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

5. Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Trong tuyển dụng, viên chức có thể được thực hiện theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuổi tuyển dụng viên chức quy định chung là phải đủ 18 tuổi trở lên. Song đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.Việc tuyển dụng, sử dụng và cơ chế quản lý viên chức theo chế độ việc làm, nhấn mạnh năng lực, tài năng bên cạnh phẩm chất, trình độ.

Việc đánh giá viên chức được thực hiện căn cứ vào các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết. Nội dung đánh giá gắn với kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân...Viên chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Việc khen thưởng, kỷ luật viên chức cũng được quy định phù hợp với đặc điểm của viên chức. Hình thức kỷ luật viên chức chỉ còn 4 hình thức (công chức có 6 hình thức).

6. Quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức: Viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 5 năm trở lên thì được xét tuyển thành công chức không qua thi tuyển. Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí làm việc được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng. Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Viên chức. Công chửc trong bộ máy quản lý, lãmh đạo đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển sang làm viên chức. Viên chức  được chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại đều được bảo đảm các quyền lợi về chế độ, chính sách.


Văn phòng Sở


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính
Đà Nẵng sử dụng phần mềm đánh giá công chức xã, phường
Sơ kết công tác ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2013
Sở Nội vụ tổ chức gặp mặt thân mật gia đình CBCC nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6
Sở Nội vụ gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Lãnh đạo Sở Nội vụ làm việc với các địa phương về công tác nội vụ 6 tháng đầu năm
Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Sở Nội vụ Quảng Nam
Sở Nội vụ tập huấn phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Cơ quan Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6
Sơ kết giai đoạn I đề án 600 tại tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ