Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 06/09/2013 .Lượt xem: 3219 lượt.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, ban ngành triển khai rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật. Yêu cầu này nhằm giúp công tác xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được thuận tiện; tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống văn bản pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành.

Theo đó, giám đốc các sở, ban ngành phải kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ; đồng thời phối hợp với Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của HĐND và UBND tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí biên chế phù hợp cho Phòng Tư pháp; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Theo baoquangnam.com.vn


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số nhóm đối tượng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.150.000 đồng/tháng từ 1/7
Quy định mới về phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã
Cán bộ, công chức tiếp công dân được bồi dưỡng tối đa 100 nghìn đồng/người/ngày
Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức
Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Tinh giảm nhân sự để tăng quỹ lương
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2012
Mẫu danh sách và dự toán kinh phí cho những người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP
    
1   2   3  
    
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ