Đại Lộc: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Trưởng, Phó thôn, khu phố năm 2013
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 10/07/2013 .Lượt xem: 6941 lượt.
Sáng ngày 10.7, huyện Đại Lộc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Trưởng thôn, khu phố năm 2013.

Tham dự khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Nội vụ huyện và Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Trúc – Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Thực tiễn mọi hoạt động của thôn đều gắn liền với vai trò và sự hoạt động của Trưởng, Phó thôn. Trưởng, Phó thôn là những người đại diện cho cộng đồng dân cư thôn. Trưởng, Phó thôn không những thực hiện đúng quyền hạn được giao mà còn giải quyết công việc một cách thấu tình đạt lý, hợp lòng dân và khơi dậy sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thôn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trước yêu cầu phát triển nhanh của xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao, đòi hỏi Trưởng, Phó thôn tinh thần trách nhiệm cao còn phải có vốn hiểu biết chung, kỹ năng và kiến thức quản lý nhà nước, có phương pháp hoạt động vừa phù hợp với phong tục tập quán truyền thống của nhân dân địa phương vừa đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng thời hạn chế được những sai sót, khuyết điểm trong quá trình quản lý các hoạt động của thôn, tăng thêm niểm tin của quần chúng nhân dân vào đội ngũ cán bộ giúp việc cho chính quyền cơ sở.

Có 2 lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Trưởng, Phó thôn, khu phố được tổ chức với 320 Trưởng, Phó của 160 thôn, khu phố trên địa bàn huyện được triệu tập tham gia. Lớp bồi dưỡng này sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp hoạt động và những nội dung hoạt động cụ thể của Trưởng thôn, khu phố; kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Trưởng thôn tại địa bàn dân cư theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ . Các học viên cũng sẽ được trang bị kiến thức về công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng Nông thôn mới để qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở và làm tốt chức trách Trưởng, Phó thôn.

Lớp bồi dưỡng thứ 2 được khai giảng vào ngày 17/3/2013.

Thế Toàn
Phòng Nội vụ Đại Lộc
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017 tại Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017
Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh
Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
Bồi dưỡng công tác nội vụ cho 244 cán bộ, công chức cấp xã các huyện, thành phố
Các tin cũ hơn:
Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức cấp xã năm 2013
Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức Trưởng công an xã
Khai giảng khóa bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính
Hội nghị tập huấn giảng viên nguồn
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ: Nguy cơ “hành chính hóa”
Bế giảng lớp bồi dưỡng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2013
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2013.
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ