Khai giảng khóa bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 24/05/2013 .Lượt xem: 3697 lượt.
Triển khai thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh Quảng Nam năm 2013 và Thông báo số 100/TB-HVHC ngày 25/02/2013 của Học viện Hành chính về kế hoạch mở lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2013;

Ngày 22/5/2013, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính cho CBCCVC tỉnh năm 2013. Đến dự lễ khai giảng có ông Tống Thanh Hưng - Phó Trưởng khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức - Học viện Hành chính, ông Trần Thế Thái - PGĐ Sở Nội vụ và hơn 150 học viên.
Lớp học được tổ chức trong thời gian: 02 tháng, kể từ ngày 22/5/2013.

Phòng CCHC-ĐT


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017 tại Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017
Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh
Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
Bồi dưỡng công tác nội vụ cho 244 cán bộ, công chức cấp xã các huyện, thành phố
Đại Lộc: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động Trưởng, Phó thôn, khu phố năm 2013
Bế giảng lớp đào tạo tiếng Việt giao tiếp cho cán bộ huyện Là Màm, tỉnh Sê Koong, Lào
Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức cấp xã năm 2013
Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức Trưởng công an xã
Các tin cũ hơn:
Hội nghị tập huấn giảng viên nguồn
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ: Nguy cơ “hành chính hóa”
Bế giảng lớp bồi dưỡng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức chỉ huy trưởng quân sự xã năm 2013
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2013.
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã
Chất lượng đa số luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ kém, lỗi tại ai?
Bộ Nội vụ: Đánh giá 3 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại một số nước
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ