Tuyển dụng công chức
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/05/2013 .Lượt xem: 4377 lượt.

1. Trình tự thực hiện:
a. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Lập Tờ trình trình UBND tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ tỉnh) đề nghị cho chủ trương tuyển dụng (nêu rõ nhu cầu thiếu cần tuyển dụng).
- Quyết định (bản sao) của UBND tỉnh giao biên chế hằng năm.

b. Đối với Sở Nội vụ:

- Trình UBND tỉnh về chủ trương thi tuyển CC;
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng CC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng CC;
- Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng CC;
- Tham mưu Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển dụng CC;
- Tham mưu Quyết định Thành lập ban Thanh tra kỳ thi tuyển CC;

c. Đối với Hội đồng Tuyển dụng CC:

- Thông báo tuyển dụng CC trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Hướng dẫn tuyển dụng CC;
- Thẩm định, tổng hợp lên danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển CC;
- Giấy báo gửi đến các thi sinh đủ điều kiện thi tuyển CC;
- Thông báo kết quả thi tuyển CC;
- Thông báo thời gian phúc khảo và chấm phúc khảo kỳ thi tuyển CC;
- Thông báo kết quả trúng tuyển CC;
- Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển CC;
- Gửi giấy báo đến các thí sinh trúng tuyển CC;
- Trình cấp có thẩm quyền Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển CC.

d. Đối với thí sinh dự thi tuyển công chức:

- Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển.

2. Cách thức thực hiện:

-Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);
- Bản sơ yếu lý lịch (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
- Bản sao giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn; các chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ.
- Bản sao bảng đểm kết quả học tập toàn khóa học.
- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động (nếu có).
- 04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh cỡ 4cm x 6 cm.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Nhận hồ sơ : ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo;
- Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi: chậm nhất 07 ngày trước ngày thi;
- Công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi : 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển.
- Nhận đơn xin phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo: 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi;
- Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng: ít nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi;
- Quyết định tuyển dụng: ít nhất 30 ngày sau khi có kết quả trúng tuyển.
5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh, Hội đồng Tuyển dụng Công chức tỉnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Phê duyệt
8. Lệ phí: Theo quy định tại điều 2 Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức thì: Phí dự thi tuyển công chức, viên chức gồm có 03 mức thu, cụ thể:
+ Dưới 100 thí sinh: 260.000 đồng/01 thí sinh.
+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 200.000 đồng/01 thí sinh.
+ Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000 đồng/01 thí sinh.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin dự tuyển CC (theo mẫu quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a. Điều kiện:
- Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
+ Đủ 18 tuổi trở lên.
+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.
+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
+ Không cư trú tại Việt Nam.
+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
(Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).
b. Yêu cầu:
- Trong hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển theo quy định và xuất trình bản gốc các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.
( Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức)
11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ+CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;
- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ