Quy định mới về phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 16/04/2013 .Lượt xem: 12228 lượt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% BHYT để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cụ thể, cấp xã loại 1, loại 2, loại 3 được khoán quỹ phụ cấp lần lượt là 20,3; 18,6; 17,6 tháng lương tối thiểu chung.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, được thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% BHYT để chi trả hằng tháng. Đối với thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn thuộc xã biên giới, hải đảo; thôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 tháng lương tối thiểu chung; các thôn, tổ dân phố còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 3 tháng lương tối thiểu chung. Ngoài ra, nghị định cũng quy định chế độ đối với chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã.

VP.[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Cán bộ, công chức tiếp công dân được bồi dưỡng tối đa 100 nghìn đồng/người/ngày
Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức
Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Tinh giảm nhân sự để tăng quỹ lương
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2012
Mẫu danh sách và dự toán kinh phí cho những người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP
Mẫu danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2011 lên 830.000 đồng/tháng
Đơn nguyện vọng Dùng cho cán bộ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ