Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 25/02/2013 .Lượt xem: 5760 lượt.
Ngày 25/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thông tư số 15/2012/TT-BNV gồm 4 chương, 20 Điều, từ Điều 1 đến Điều 20.

Theo đó, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, Thông báo tuyển dụng, Môn thi và thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức, Quyết định tuyển dụng và nhận việc, Điều kiện xét tuyển đặc cách, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách, hồ sơ, thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách, Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự.

Thông tư quy định chi tiết về Hợp đồng làm việc xác định thời hạn, Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, Thay đổi nội dung hợp đồng làm việc, Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác và Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về các trường hợp viên chức phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo, Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo, Quyết định trả và thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2013.

Xem nội dung chi tiết Thông tư số 15/2012/TT-BNV tại kênh thông tin Văn bản pháp quy trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ hoặc tại Cơ sở dữ liệu Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của Bộ Nội vụ 
Tại đây.

Nguồn: Bộ Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Tinh giảm nhân sự để tăng quỹ lương
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2012
Mẫu danh sách và dự toán kinh phí cho những người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP
Mẫu danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2011 lên 830.000 đồng/tháng
Đơn nguyện vọng Dùng cho cán bộ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật
Luật Cán bộ, công chức năm 2008
Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tin giản biên chế
Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ