Nói về công tác văn phòng
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 30/11/2012 .Lượt xem: 11635 lượt.
Vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra, giúp việc cho Thủ trưởng và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và của Ngành giao.
Văn phòng có chức năng giúp việc điều hành của lãnh đạo, thông tin đến các đơn vị những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo, đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện công việc đúng tiến độ, thời gian và đảm bảo chất lượng; tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo thu thập, xử lý các thông tin, ban hành các quyết định quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, của Ngành. Chức năng tham mưu thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng các chương trình công tác, thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cơ quan, biên tập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức của văn bản… Văn phòng có chức năng phục vụ, hậu cần, quản trị nhằm đảm bảo cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, cụ thể như: Tổ chức hội họp, hội thảo, các chuyến công tác cho lãnh đạo và các đơn vị phòng nghiệp vụ, quản lý tài sản, phương tiện phục vụ công tác.

Nhiệm vụ của văn phòng là: Chủ trì tổng hợp các hoạt động của cơ quan, xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác đó; bố trí chương trình làm việc hàng tuần, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của cơ quan. Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền. Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của lãnh đạo; làm thư ký họp giao ban và thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đối với các đơn vị thực hiện. Chủ trì phối hợp với một số đơn vị chức năng xây dựng một số quy chế quản lý, quy chế nội bộ văn phòng trình lãnh đạo ký ban hành và theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, bảo đảm trật tự kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện công việc về hành chính, lễ tân, khánh tiết, tiếp khách đảm bảo khoa học, hiệu quả và văn minh.

Sinh thời Bác Hồ từng chỉ dạy: "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng".

Sinh thời Bác Hồ từng chỉ dạy: Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng.


Như vậy, Văn phòng có vị trí quan trọng trong hoạt động của một cơ quan, đơn vị. Văn phòng không phải là cỗ máy giúp việc đơn thuần như một số người thường nghĩ. Văn phòng là nơi tập trung và cần phải có những con người hiểu biết, luôn phấn đấu vươn lên, luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, trung thành, tận tụy, biết hy sinh thời gian của cá nhân cho đơn vị để đảm bảo  công tác “ tham mưu - tổng hợp - phục vụ” thực sự có mối quan hệ mật thiết và đan xen nhau; “ Tham mưu là để phục vụ, trong phục vụ có tham mưu”. Do đó, cần phải thay đổi cách nhìn nhận cũng như cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác văn phòng để hoạt động của cơ quan, đơn vị thông suốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
VP.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đề xuất xưng “tôi” trong công sở
Công chức chửi bậy sẽ "không được nâng lương"
Đôi điều về văn hóa công sở
Các tin cũ hơn:
Văn hóa công sở, các yếu tố cấu thành văn hóa công sở
Xây dựng môi trường văn hóa nơi công sở
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ