Gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân
Người đăng: nhsquangnam .Ngày đăng: 25/10/2012 .Lượt xem: 4213 lượt.
Đó là phương châm hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp được đúc kết trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua.

Nhờ thực hiện có kết quả bước đầu phương châm ấy, cán bộ các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng ở trung ương cũng như địa phương đã nắm bắt đúng thực trạng tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các giai cấp, giai tầng xã hội; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách để sát hợp hơn với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng trúng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân ta. Theo hướng đó, đợt tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng vừa qua nhằm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều cấp ủy đã tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo thông qua tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đó là một trong những cơ sở quan trọng giúp những cán bộ đang giữ các trọng trách tự đối chiếu mình để thấy rõ ưu điểm, thiếu sót; từ đó đề ra hướng sửa chữa, khắc phục các hạn chế; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng; đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đi liền những biểu hiện tích cực nêu trên, đó đây cũng xuất hiện cách phê bình hình thức “nghe để mà nghe”, “mặc họ nói gì thì nói”, “việc ta, ta cứ làm”, v.v. Chính vì vậy khi kiểm điểm xong thì thông báo kết quả rất chung chung; đặc biệt là không nêu rõ những biện pháp giải quyết những kiến nghị bức xúc, hợp lý, hợp tình của nhân dân. Những biểu hiện đó đã đi ngược hướng dẫn về tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị khóa XI; là làm trái lời dạy của Bác Hồ: “Trách nhiệm của cán bộ chính quyền, đoàn thể là phải xem trọng những phê bình và những đề nghị của quần chúng”. Bác biểu dương nhiều cán bộ đã làm được điều đó, nhưng cũng nhắc nhở “nhiều cán bộ không làm đúng như vậy”. Lúc thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu cao nhất của Đảng, Nhà nước, dù bận trăm công, nghìn việc, Bác vẫn dành thời giờ trực tiếp đọc thư của nhân dân, vì vậy, Bác đã có ý kiến phê bình UBND xã Đồng Minh, Nam Ninh chậm trễ trả lời dân; lưu ý Phó Chủ tịch xã Xuân Yên, Hà Tĩnh đã dọa nạt dân vì họ viết thư phản ánh với cấp trên về những việc làm cửa quyền của vị cán bộ này. Bác coi đó là hành động “bưng bít tai mắt cấp trên, bịt mồm bịt miệng quần chúng”. Bác còn chỉ rõ, báo chí là diễn đàn của nhân dân, thường đăng những lời phê bình của nhân dân, “nhưng nhiều khi như “nước đổ đầu vịt”, cán bộ, cơ quan và đoàn thể được phê bình cứ im hơi lặng tiếng, không tự kiểm điểm, không đăng báo tự phê bình và hứa sửa chữa”...

Những lời nhắc nhở chân tình của Bác Hồ nêu trên càng có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cơ sở đảng trong quá trình triển khai Nghị quyết T.Ư 4 - một nghị quyết rất hợp lòng dân. Đề cao ý thức gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân để tiến hành tự phê bình và phê bình lần này, đây là một cơ may đối với Đảng cầm quyền vì lòng dân có yên thì Đảng mới mạnh, đất nước mới tiếp tục phát triển bền vững, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia mới được bảo đảm vững chắc, vì:

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân,

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân...

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.”

(Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh)

HỒNG VINH
Theo nhandan.com.vn[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết Dự án 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo
Bố trí công việc với tân Phó Chủ tịch xã nghèo
Thời gian công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Sử dụng, đào tạo cán bộ ở cơ sở còn nhiều suy ngẫm.
Niềm tin và kỳ vọng vào lấy phiếu tín nhiệm
Các tin cũ hơn:
“Tín nhiệm thấp” sẽ tiến hành bỏ phiếu
Bảo đảm năng lực quyết định của HĐND cấp xã
Dân với Chính phủ, Chính phủ với dân
Dân chủ, công bằng, công khai, khách quan trong quy trình lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm
Đặt mình vào vị thế của người dân
Chính quyền địa phương với người dân
Cần phân định rõ thẩm quyền của HĐND và UBND
Vai trò của giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
Dựa vào dân tìm người tài đức
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ