Dự kiến tuyển sinh 175 học viên thuộc Đề án 500 khoá II năm 2012.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 06/09/2012 .Lượt xem: 6935 lượt.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016 (gọi tắc Đề án 500), sáng ngày 20/6/2012, tại Sở Nội vụ tỉnh Ban Điều hành Đề án 500 đã tổ chức họp đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khoá I/2011 và chuẩn bị tuyển sinh khoá II/2012.

Chủ trì buồi họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Điều hành cùng các thành viên của Ban Điều hành Đề án 500.Quang cảnh buổi họp của Ban Điều hành Đề án 500.

        Trong năm 2011, Ban Điều hành Đề án đã tổ chức tuyển chọn được 108 ứng viên có đủ điều kiện theo yêu cầu của Đề án, qua 6 tháng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh trong quá trình học tập các ứng viên đã ý thức được tầm quan trọng của khoá đào tạo, các học viên đều chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường và lớp học, không có tình trạng học viên tự ý bỏ học, có ý thức tổ chức kỹ luật trong học tập cũng như trong sinh hoạt, cho đến thời điểm hiện nay, kết quả học tập của các ứng viên được xếp loại khá cao: Giỏi 13/108 tỷ lệ 12,03%; Khá 95/108 tỷ lệ 87,97% không có học viên có điểm học tập trung bình. Về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc ăn ở, học tập của khoá I/2011, đồng chí Thái Viết Tường-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thông tin: Như tính chất và ý nghĩa của Đề án, do đó Trường Chính trị tỉnh đã dồn mọi nguồn lực để phục vụ tốt cho việc ăn ở, học tập sinh hoạt của học viên, bên cạnh đó Trường cũng chủ động tăng thêm phụ cấp cho các em khi lương tối thiểu chung được nâng lên, đồng chí cũng đề nghị Ban Điều hành Đề án hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho các em.

Về kế hoạch tuyển sinh khoá II/2012, theo dự thảo kế hoạch của Sở Nội vụ-cơ quan thường trực Ban Điều hành Đề án thì sẽ thông báo tuyển sinh khoá II/2012 từ 15/6/2012 đến 15/7/2012; tổ chức sơ tuyển từ 16/7/2012 đến 15/8/2012 và tổ chức xét tuyển từ 16/8/2012 đến 31/8/2012.

Kết luận buổi họp của Ban Điều hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Ngọc Quang nêu lên một số nội dung cần triển khai trong thời gian đến, trong đó có một số nội dung chính:

-Tổ chức hội nghị trực tuyến với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố thông tin về khoá đào tạo, bồi dưỡng các ứng viên Đề án 500 khoá I và kế hoạch tuyển sinh khoá II/2012, hội nghị cần nhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án để lãnh đạo các địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo để việc tuyển dụng các ứng viên đảm bảo chất lượng và đủ số lượng theo chỉ tiêu đã phân bổ.

-Tuyển sinh khoá II/2012 cần chú trọng đến chất lượng đầu vào, việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển phải có phương pháp kiểm tra kỹ năng báo cáo, diễn thuyết của các em; đảm bảo cân đối tỷ lệ nam, nữ...

ND
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam: Thành công khi đưa người trẻ về bản
Quảng Nam: Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.
Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN cho công chức trẻ ở xã
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Nhiều Phó Chủ tịch xã sẽ được bố trí vị trí cao hơn
Tập trung thực hiện tốt Đề án thí điểm trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Quảng Nam: Triển khai đề án tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi
Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ về nông thôn, miền núi
Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tạo nguồn nhân lực để phát triển
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã
Công văn số 82/BQLDA600 ngày 28/10/2011 của Bộ Nội vụ V/v mở lớp bồi dưỡng đội viên dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Kế họach số 2048/KH-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai việc tuyển chọn 21 trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc các huyện: Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định 3441/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách trí trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND xã thuộc các huyên Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữ
Quyết định số 108/QĐ-HĐTC ngày 8/9/2011 của Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ về thành lập Ban xét duyệt hồ sơ và Ban phỏng vấn xét tuyển 21 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND các xã của các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Phướ
Quyết định số 109/QĐ-HĐTC ngày 8/9/2011 của Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ về Ban hành quy chế xét tuyển 21 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND các xã của các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thành lập HĐ tuyển chọn trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc các huyện: Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ