Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 06/09/2012 .Lượt xem: 3944 lượt.
Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho Đại biểu HĐND cấp huyện,cấp xã của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 17/02/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.
 
      Mục tiêu là cung cấp cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã hệ thống kiến thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND và một số kỹ năng cơ bản về tiếp xúc cử tri, thuyết trình, chất vấn, thảo luận nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu. Trường hợp một người là đại biểu HĐND 02 cấp thì bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng ở cấp cao nhất. Nội dung bồi dưỡng gồm 06 nội dung; 06 lớp cho đại biểu HĐND cấp huyện, thời gian mở lớp từ ngày 21/3 đến 01/4/2012; 57 lớp cho đại biểu HĐND cấp xã, thời gian mở lớp từ 01/4 đến 30/6/2012.

Nguồn: Kế hoạch 400/KH-UBND


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam: Thành công khi đưa người trẻ về bản
Quảng Nam: Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.
Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN cho công chức trẻ ở xã
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Nhiều Phó Chủ tịch xã sẽ được bố trí vị trí cao hơn
Tập trung thực hiện tốt Đề án thí điểm trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Quảng Nam: Triển khai đề án tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi
Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ về nông thôn, miền núi
Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tạo nguồn nhân lực để phát triển
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Công văn số 82/BQLDA600 ngày 28/10/2011 của Bộ Nội vụ V/v mở lớp bồi dưỡng đội viên dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Kế họach số 2048/KH-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai việc tuyển chọn 21 trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc các huyện: Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định 3441/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách trí trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND xã thuộc các huyên Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữ
Quyết định số 108/QĐ-HĐTC ngày 8/9/2011 của Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ về thành lập Ban xét duyệt hồ sơ và Ban phỏng vấn xét tuyển 21 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND các xã của các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Phướ
Quyết định số 109/QĐ-HĐTC ngày 8/9/2011 của Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ về Ban hành quy chế xét tuyển 21 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND các xã của các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thành lập HĐ tuyển chọn trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc các huyện: Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
Quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Thông báo 692/TB-HĐTC ngày 08/9/2011 của Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND các xã của các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ