Không để công tác cải cách TTHC chỉ nằm trên giấy
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 18/08/2011 .Lượt xem: 2902 lượt.
Đó là yêu cầu đối với công tác cải cách TTHC mà đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh trong buổi làm việc với Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ chiều 17/8.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần tránh tư duy mê%3ḅnh lê%3ḅnh, áp đặt trong thực hiê%3ḅn cải cách TTHC

Cùng dự buổi làm việc nói trên có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bô%3ḅ trưởng, Chủ nhiê%3ḅm Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), từ kết quả giai đoạn 2 của Đề án 30, Chính phủ đã ban hành 25 nghị quyết chuyên đề thông qua phương án đơn giản hóa phần lớn TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiê%3ḅp đang thực hiê%3ḅn tại 4 cấp chính quyền.

Cục Kiểm soát TTHC đã xây dựng hoàn chỉnh bô%3ḅ công cụ phục vụ viê%3ḅc đánh giá tác đô%3ḅng của TTHC và tính toán chi phí tuân thủ TTHC phù hợp với thực tiễn tại Viê%3ḅt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế. Viê%3ḅc sử dụng bô%3ḅ công cụ này có ý nghĩa quan trọng đối với viê%3ḅc nâng cao chất lượng các quy định TTHC, phát hiê%3ḅn, cắt giảm TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và có chi phí tuân thủ cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Cục Kiểm soát TTHC, vẫn còn những khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến đô%3ḅ và kết quả của công tác cải cách TTHC.

Chẳng hạn vẫn còn sự chưa đồng thuâ%3ḅn cao từ mô%3ḅt số bô%3ḅ, ngành trong thực thi phương án đơn giản hóa, cũng như trong viê%3ḅc triển khai hoạt đô%3ḅng kiểm soát TTHC tại địa phương như: trì hoãn viê%3ḅc thực thi, không thực hiê%3ḅn đánh giá tác đô%3ḅng TTHC dự kiến ban hành; bố trí cán bô%3ḅ năng lực chưa phù hợp, tổ chức thực hiê%3ḅn công tác cải cách TTHC còn đối phó, hình thức...

Phát biểu kết luâ%3ḅn buổi làm viê%3ḅc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sau giai đoạn 2 của Đề án 30, cải cách TTHC đã thu được những kết quả quan trọng. Dù chỉ là những kết quả bước đầu, nhưng đã tạo được hiê%3ḅu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hô%3ḅi, góp phần tích cực đẩy mạnh sản xuất, phòng chống tham nhũng, tăng năng lực cạnh tranh của các địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới Cục Kiểm soát TTHC tâ%3ḅp trung kiểm tra, rà soát viê%3ḅc tổ chức thực thi 25 nghị quyết của Chính phủ phê duyê%3ḅt phương án cải cách TTHC tại các bô%3ḅ, ngành mô%3ḅt cách nghiêm túc, hiê%3ḅu quả, tránh để công tác cải cách TTHC nằm trên giấy.

Trong đó Cục cần tâ%3ḅp trung công tác tâ%3ḅp huấn, nâng cao nghiê%3ḅp vụ, phương pháp làm viê%3ḅc cho cán bô%3ḅ trực tiếp thực thi nhiê%3ḅm vụ kiểm soát TTHC. Phó Thủ tướng lưu ý cần tránh tư duy mê%3ḅnh lê%3ḅnh, áp đặt trong thực hiê%3ḅn cải cách TTHC.

Về yêu cầu đánh giá tác đô%3ḅng của TTHC, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là yêu cầu tiên quyết khi ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, do vâ%3ḅy cần được coi là mô%3ḅt trong những nhiê%3ḅm vụ trọng tâm của công tác cải cách TTHC, cần chú ý phương thức, phương pháp đánh giá, tránh hình thức, chiếu lê%3ḅ.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo việc tìm kiếm nguồn lực hợp tác, kể cả hợp tác quốc tế để đẩy mạnh và nâng cao kết quả của công tác kiểm soát TTHC. Mô%3ḅt nô%3ḅi dung quan trọng khác là đẩy mạnh truyền thông về cải cách TTHC để nhân dân hiểu và ủng hô%3ḅ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bô%3ḅ trưởng, Chủ nhiê%3ḅm VPCP trực tiếp phụ trách công tác cải cách TTHC, tổng hợp để báo cáo tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ, đồng thời quan tâm đến chế đô%3ḅ làm viê%3ḅc, cơ sở vâ%3ḅt chất, nguồn lực cho công tác kiểm soát TTHC.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn tin:
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển dự xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ