Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh 6 tháng cuối năm
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 29/06/2022 .Lượt xem: 272 lượt.
Sáng ngày 28/6/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Ngọc Hòa, Lưu Tấn Lại, Trương Hồng Giang chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Sở Nội vụ. Tại điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ và các ngành liên quan thuộc huyện, thị xã, thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Nội vụ tỉnh là rất nặng nề, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ; sự phối hợp, hỗ trợ từ các ngành, địa phương; tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của công chức, viên chức ngành Nội vụ đã hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Tấn Lại trình bày cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình công tác của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Sở và ngành Nội vụ đã bám sát vào chương trình công tác, phương hướng, giải pháp đề ra từ đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đến nay đảm bảo hoàn thành.

Đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ được tập trung thực hiện; đã trình HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 02 quyết định quy phạm pháp luật; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ cơ bản đã hoàn thành. 

Hoàn thành việc thẩm định Đề án vị trí việc làm và trình UBND tỉnh đối với 39/39 tổ chức hành chính và 116 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức 03 kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng CDNN viên chức tỉnh. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác cán bộ. 

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đảm bảo kịp thời; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã được UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo sự khách quan, công bằng và đạt hiệu quả cao. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Công tác chuyển đổi số của ngành Nội vụ được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ tiếp tục được tăng cường. 

Lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Nội vụ trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, địa phương tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị của của các địa phương trên tất cả các lĩnh vực của ngành Nội vụ.

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các ngành địa phương, sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức ngành Nội vụ thời gian qua. Mong muốn, trong 6 tháng còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, đề ra giải pháp để giải quyết những tồn tại, hạn chế; phối hợp tốt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo cần tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi, đó là:

1. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công tác của ngành.

2. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu quản lý biên chế chặt chẽ, theo quy định.

3. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ.

4. Tham mưu triển khai nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động HĐND, UBND các cấp. Giải quyết dứt điểm các tranh chấp địa giới hành chính các cấp. Thực hiện hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc bố trí, sử dụng công chức cấp xã; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ các vướng mắc, bất cập phát sinh. Rà soát, tham mưu báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; việc sắp xếp thôn, tổ dân phố,.. 

5. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số và chính quyền số. 

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công việc sau khi Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ công bố Kết luận thanh tra.

7. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết các nhu cầu về tôn giáo, tín ngưỡng đúng chính sách, pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

8. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động; trọng tâm là tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

9. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; theo dõi, triển khai, tổ chức thực hiện 03 Đề án của UBND tỉnh về lưu trữ. Tập trung triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử.

10. Thực hiện tốt công tác thi đua ngành Nội vụ; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là nghiệp vụ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, văn thư lưu trữ điện tử. Làm tốt công tác truyền thông, thông tin; chuyển đổi số trong công tác thông tin, báo cáo ngành nội vụ. 

INFOGRAPHIC KẾT QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM NGÀNH NỘI VỤ
Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức từ 15.8
Một số vấn đề trong tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Phước Sơn
Sở Nội vụ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng
Huyện ủy Núi Thành đánh giá tình hình và kết quả công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022
Người dân Thành phố Tam Kỳ được hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Duy Xuyên tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Mô hình hay trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khai giảng khoá bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đội bóng Chi đoàn Sở Nội vụ giành chức vô địch bóng đá nữ Khối thi đua Hành chính - Tổng hợp
Tây Giang khai mạc kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển năm 2022
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính là tiêu chí quan trọng đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức hàng năm
Thông báo chuyển địa điểm làm việc tạm thời cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Bộ Nội vụ đề xuất 133 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý
Đại Lộc hoàn thành việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện
Nam Trà My duy trì vùng xanh trên bản đồ thể chế cải cách hành chính của tỉnh
Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022
Nam Giang bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam tăng 09 bậc, xếp 33/63 tỉnh, thành phố cả nước
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10