Dựa vào dân tìm người tài đức
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 07/03/2011 .Lượt xem: 3026 lượt.
Từ ngày 4 đến 20.3, các tổ chức, đơn vị tiến hành những thủ tục cần thiết để lựa chọn giới thiệu đại biểu của đơn vị mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là bước rất quan trọng (bước 2) trong quy trình hiệp thương nhân sự của cuộc bầu cử.

        

Dân chủ, đúng pháp luật

        Theo quy trình hiệp thương nhân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp được dự kiến phân bổ cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tiến hành họp ban lãnh đạo để dự kiến người của tổ chức mình ứng cử. Ở cơ quan nhà nước thì ban lãnh đạo phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan; đối với đơn vị vũ trang nhân dân thì lãnh đạo, chỉ huy đơn vị dự kiến người của đơn vị mình ứng cử. Theo đó, hội nghị sẽ nghe giới thiệu mục đích, yêu cầu cuộc họp, dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử. Đồng thời, được phổ biến những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, HĐND, các bước tiến hành để lập danh sách giới thiệu người ứng cử. Sau đó sẽ thảo luận về dự kiến giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến nhận xét tại hội nghị cử tri trong đơn vị. Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức hội nghị mở rộng để báo cáo kết quả. Đồng thời, thảo luận và biểu thị sự tán thành đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng cách biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

        Đối với việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố thì trưởng ban công tác mặt trận họp với bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố để dự kiến người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần. Sau đó, tổ chức hội nghị cử tri thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Nếu ở thôn, tổ dân phố có dưới 100 hộ thì họp toàn thể cử tri là đại diện hộ gia đình, nơi có trên 100 hộ thì ít nhất phải mời 50% cử tri hoặc đại diện các hộ tham dự. Và hội nghị được tiến hành khi có quá nửa số cử tri đại diện các hộ tham dự.

        Sau hội nghị này, cơ quan, tổ chức, đơn vị hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử làm thủ tục hồ sơ ứng cử chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hạn chót hoàn tất hồ sơ đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 giờ ngày 18.3, với đại biểu HĐND là 17 giờ ngày 23.3.

        Bám sát tiêu chuẩn

        Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vừa được sửa đổi đã quy định: số dư người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là 2 người. Vì vậy, đòi hỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị phải cân nhắc giới thiệu ứng cử viên trong cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị không quá chênh lệch nhau cả về tiêu chuẩn, chức vụ công tác...

        Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cuộc bầu cử lần này là dịp để nhân dân sử dụng quyền của mình tổ chức ra nhà nước bằng cơ chế dân chủ, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, việc lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những người có đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

        Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 cũng đã nêu rõ: Người được giới thiệu vào danh sách ứng cử cần phải có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm.

        Với ý nghĩa quan trọng của quy trình hiệp thương nhân sự, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng để tiến hành việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự một cách chặt chẽ. Vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ của cử tri để có danh sách ứng cử viên chất lượng. Chất lượng trước hết là coi trọng tiêu chuẩn về lòng yêu nước, sự trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực thực tiễn; bản thân và vợ (chồng), con phải gương mẫu chấp hành luật pháp, được nhân dân tín nhiệm. Họ phải là những đại biểu thực sự tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; có phong cách làm việc dân chủ, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tận tâm với việc giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, những đại biểu dân cử của nhiệm kỳ mới phải có phong cách “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. 

        Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND là quyền của công dân, nên phải để quyền đó được phát huy một cách tích cực nhất. Nhất định phải dựa vào dân mới có thể tìm ra những người có đủ tài, đủ đức, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

ĐĂNG KHOA
(theo Báo Quảng Nam)

Nguồn tin:
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết Dự án 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo
Bố trí công việc với tân Phó Chủ tịch xã nghèo
Thời gian công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Sử dụng, đào tạo cán bộ ở cơ sở còn nhiều suy ngẫm.
Niềm tin và kỳ vọng vào lấy phiếu tín nhiệm
Gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân
“Tín nhiệm thấp” sẽ tiến hành bỏ phiếu
Bảo đảm năng lực quyết định của HĐND cấp xã
Dân với Chính phủ, Chính phủ với dân
Dân chủ, công bằng, công khai, khách quan trong quy trình lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ