Quảng Nam đạt 100% phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 23/09/2021 .Lượt xem: 441 lượt.
Chiều ngày 22.9, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Nam về kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị

Dự buổi nghiệm thu có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Thường trực giúp việc và Giám sát viên cấp tỉnh Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Nam. 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ cho biết, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kết quả điều tra sẽ được phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ mới đối với ngành Nội vụ, mang tính chuyên môn thống kê sâu nên có nhiều khó khăn, vướng mắc, lại diễn ra trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Nam đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 


Quang cảnh hội nghị

Buổi nghiệm thu nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia. Sau buổi nghiệm thu, đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành các nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch.

Báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thay mặt Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh Quảng Nam nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Kết quả thu nhập thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 697/697 cơ quan, đơn vị thực hiện việc khai phiếu, duyệt phiếu, số lượng phiếu nhiều, đứng thứ 5 của cả nước và Sở Nội vụ đã nghiệm thu đạt tỷ lệ 100%. 

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ), thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Quảng Nam là một trong những tỉnh hoàn thành công tác thu thập thông tin theo đúng quy định tại Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, là tỉnh thứ 8 của cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất lựa chọn để tiến hành nghiệm thu.

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu dựa trên kết quả kiểm tra chọn mẫu phiếu ngẫu nhiên với 141/697 phiếu, tỷ lệ 20,23%. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tỉnh Quảng Nam là đơn vị triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, tích cực với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; chất lượng phiếu điều tra được đảm bảo và đã đạt kết quả rất tốt. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Quảng Nam đạt yêu cầu 100%. 


Đ/c Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 lại diễn ra trong thời điểm vừa thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng là lần đầu tiên ngành Nội vụ tổ chức cuộc điều tra cơ sở hành chính … Nhìn chung, cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh đã được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Trần Thị Kim Hoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ thường xuyên của Tổ Thường trực Trung ương và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu trong buổi nghiệm thu để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất./.

Phan Văn Viên, Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Núi Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên
Núi Thành tổ chức Diễn đàn “Thanh xuân tươi đẹp”
Huyện Tiên Phước tổ chức kỳ thi sát hạch công chức cấp xã năm 2021
Huyện tiên phước tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021
Sở Nội vụ bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Nam
Bầu cử chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2026 ở Nam Giang
Nam Giang tổ chức bồi dưỡng chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo
Quảng Nam đẩy mạnh phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế
Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Quế Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2020
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường gửi Thư cảm ơn đến cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
Đông Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành 6 tháng đầu năm 2021
Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc Sở Nội vụ
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Sở Nội vụ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc Sở
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Phước Sơn tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2021
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10