Đông Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành 6 tháng đầu năm 2021
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 08/08/2021 .Lượt xem: 567 lượt.
Chiều ngày 30.7, đồng chí Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành 6 tháng đầu năm 2021, triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và công chức theo dõi công tác cải cách hành chính tại các cơ quan huyện, xã. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, các cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực phụ trách luôn quan tâm thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra trong năm, thường xuyên chú trọng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính, bên cạnh đó việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ công việc có liên quan, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn và duy trì các cuộc họp trực tuyến; triển khai thực hiện sử dụng Mail công vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; giám sát công việc được giao đã đáp ứng ngày một tốt hơn chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác cải cách hành chính của huyện miền núi vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như: sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính còn hạn chế; công tác rà soát thủ tục hành chính được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện nhưng việc rà soát chưa thường xuyên, liên tục và chưa có nhiều tham mưu, việc phát sinh hồ sơ qua phần mềm một cửa điện tử của huyện, xã vẫn còn ở tần suất thấp...

Quang cảnh hội nghị

Kết luận Hội nghị Sơ kết đồng chí Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã khẩn trương triển khai nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Cần chủ động sáng tạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính áp dụng những giải pháp phù hợp trong công tác quản lý, điều hành nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Dịp này UBND huyện đã trao giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020.

Phòng Nội vụ huyện Đông Giang[Trở về]
Các tin mới hơn:
Núi Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên
Núi Thành tổ chức Diễn đàn “Thanh xuân tươi đẹp”
Huyện Tiên Phước tổ chức kỳ thi sát hạch công chức cấp xã năm 2021
Huyện tiên phước tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021
Sở Nội vụ bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Nam
Bầu cử chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2026 ở Nam Giang
Nam Giang tổ chức bồi dưỡng chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo
Quảng Nam đẩy mạnh phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế
Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc Sở Nội vụ
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Sở Nội vụ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc Sở
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Phước Sơn tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Thăng Bình truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Chi đoàn thanh niên Sở Nội vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
Trao quyết định tuyển dụng và tiếp nhận công chức vào làm việc tại Sở Nội vụ
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10