Tiểu sử tóm tắt ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 19/05/2021 .Lượt xem: 1436 lượt.

Xếp theo thứ tự A, B, C...

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04
    ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 20

 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 21
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 22
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 23
 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nam Trà My tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
INFOGRAPHIC: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 21 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 19 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 17 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 15 giờ 00
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
7 điều cần nhớ trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hội sớm vùng biên
Điện Bàn diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử
100% cử tri 06 xã biên giới Nam Giang đi bầu cử sớm
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các xã biên giới huyện Nam Giang
Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Công bố danh sách chính thức 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X
UBBC tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử
Quảng Nam: Tuyên truyền sâu rộng và lan tỏa về cuộc bầu cử
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ