Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ hai
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 02/03/2021 .Lượt xem: 650 lượt.
Sáng ngày 02.3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là UBBC tỉnh) tổ chức phiên họp lần thứ hai. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. 

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh công bố Nghị quyết số số 16/NQ-UBBC ngày 25/02/2021 của UBBC tỉnh ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X có 23 đơn vị và bầu chọn 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X (tại Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất giới thiệu 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Đồng thời tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 01/03/2021; dự toán kinh phí phục vụ bầu cử; dự kiến Kế hoạch kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử….

Kết thúc phiên họp, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung phiên họp đúng yêu cầu và nội dung đề ra. Thống nhất nội dung đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị các thành viên UBBC tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch chung của UBBC tỉnh có trách nhiệm theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác bầu cử và báo cáo theo quy định. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến các địa phương phải nắm chắc các chủ trương, các quy định của pháp luật về bầu cử để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai công việc một cách chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công.

Thu Duyên, 
Chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN Sở Nội vụ  [Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nam Trà My tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
INFOGRAPHIC: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 21 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 19 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 17 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 15 giờ 00
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất
Hiệp Đức họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ