Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 26/02/2021 .Lượt xem: 738 lượt.
Sáng ngày 25.02, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe quán triệt các điểm chính, quan trọng của một số văn bản trọng tâm của công tác bầu cử như: Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các văn bản sử dụng trong công tác bầu cử; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe Bộ Nội vụ, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan Trung ương trả lời các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị của các tỉnh.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo trong thời gian tới với số lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh dịch Covid -19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

Một là, các cơ quan Trung ương khẩn trương giải đáp, trả lời những vướng mắc theo đề xuất của đơn vị, địa phương trong thời gian 05 ngày làm việc, có hướng dẫn chi tiết về công tác triển khai bầu cử trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. 

Hai là, sau hội nghị này, đề nghị các địa phương tiếp tục gửi về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, nhất là thành viên của các tổ bầu cử, tổ chức các hội nghị quán triệt và phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện, in ấn và cấp phát tài liệu đến các tổ chức bầu cử. 

Ba là, đề nghị các cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể Trung ương cho đến cấp xã và các tổ chức phụ trách về bầu cử tiếp tục phối hợp thật chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng mốc thời gian theo Kế hoạch, lịch trình quy định.Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời báo cáo và phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan trung ương có liên quan để xem xét, giải quyết.

Bốn là, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021, vì vậy đề nghị vừa tập trung triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo thành công cuộc bầu cử, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.


                                                            Thu duyên
Phòng Xây dựng chính quyền & CTTN, Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nam Trà My tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
INFOGRAPHIC: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 21 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 19 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 17 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 15 giờ 00
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất
Hiệp Đức họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ