Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 04/02/2021 .Lượt xem: 869 lượt.
Chiều ngày 03.02.2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là UBBC tỉnh) tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. 

Quang cảnh phiên họp lần thứ nhất

Tại phiên họp, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh công bố Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 31 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đông nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Chủ tịch.

Đồng thời tại phiên họp, các đồng chí cũng nghe báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến ngày 03/02/2021; báo cáo dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên UBBC tỉnh; báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai công tác bầu cử...; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân... và báo cáo kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Kết thúc phiên họp, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung phiên họp đúng yêu cầu và nội dung đề ra. Trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của UBBC để triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử. Song song với các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, do đó tùy theo tình hình sẽ có các biện pháp ứng phó từng bước cụ thể theo tinh thần chỉ đạo của Ban phòng chống dịch Covid-19.  


Thu Duyên, Chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN Sở Nội vụ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nam Trà My tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
INFOGRAPHIC: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 21 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 19 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 17 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 15 giờ 00
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Hiệp Đức họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ