Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 27/01/2021 .Lượt xem: 919 lượt.
Sáng này 21.01.2021, Bộ Chính trị và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngành Nội vụ và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe quán triệt việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức các hội nghị cử tri và công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt là Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đã có những điểm mới về hướng dẫn công tác bầu cử nhân sự, cụ thể: Đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn 01 khóa tính đến tháng 05/2021. Nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây (chưa quá 55 tuổi 3 tháng đối với nam; 50 tuổi 4 tháng đối với nữ). Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng)  trở lên tính đến tháng 05/2021, nam sinh từ tháng 08/1963, nữ sinh từ tháng 07/1968 trở lại đây (có điểm khác so với Kết luận 174 là nam sinh từ tháng 11/1963 và nữ sinh từ tháng 11/1968 trở lại đây, vì khi ban hành Kết luận thì Bộ Luật lao động năm 2019 chưa có hiệu lực). Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm đầu cầu Quảng Nam

Kết thúc Hội nghị, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đề ra. 
                                                                 
Thu Duyên, Chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nam Trà My tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
INFOGRAPHIC: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 21 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 19 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 17 giờ 00
Tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 15 giờ 00
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ