Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 30/08/2020 .Lượt xem: 249 lượt.
Ngày 13/8, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Hội nghị do đồng chí Trưởng Ban A lăng Mai chủ trì. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng thuộc Ban và toàn thể công chức cơ quan.
Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính ở tại Ban Dân tộc đã đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được các kết quả cơ bản, rõ nét trên cả 06 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp hơn; công tác cải cách hành chính từng bước được đổi mới theo hướng đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết; tổ chức, bộ máy cơ quan được kiện toàn, củng cố và sắp xếp theo quy định của Trung ương, yêu cầu của tỉnh và phù hợp với thực tế cơ quan; đội ngũ công chức, người lao động được sắp xếp, bố trí theo đề án vị trí việc làm, có chất lượng ngày càng được nâng cao về trình độ và năng lực thi hành công vụ; hoàn thành các mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai áp dụng ISO 9001:2008 trong triển khai hoạt động hành chính nhà nước tại cơ quan. Qua đó, từng bước cải thiện, nâng chỉ số cải cách hành chính qua từng năm (giai đoạn 2013-2018) và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan và các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, riêng năm 2019, kết quả xếp hạng cải cách hành chính của Ban giảm nhiều so với năm 2018 (xếp vị thứ 20/20 các cơ quan sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, giảm 9 bậc so với năm 2018). Do vậy, Hội nghị đã tập trung vào phân tích, đánh giá cụ thể kết quả các chỉ số cải cách hành chính tỉnh đánh giá Ban trong năm 2019, làm rõ nguyên nhân chỉ số cải cách hành chính năm 2019 giảm mạnh và đề xuất các giải pháp khắc phục chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020 và những năm đến.

Qua kết quả phân tích cho thấy: Bên cạnh nguyên nhân khách quan như đặc thù liên quan đến thủ tục hành chính cơ quan, việc thực hiện chưa đảm bảo quy định trong bố trí lao động làm hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan thì nguyên nhân chủ quan dẫn đến chỉ số cải cách hành chính cơ quan sụt giảm mạnh đó là sự quan tâm, tính thần trách nhiệm của các phòng, bộ phận, cá nhân trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính còn hạn chế, nhất là ở các tiêu chí thành phần thuộc các chỉ số: Chỉ đạo, điều hành, Hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính,… và tác động điều tra XHH.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c A Lăng Mai-Trưởng Ban chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và không thể thiếu vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Do vậy, để cải thiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính thời gian đến, đồng chí quán triệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: tăng cường lồng ghép các nội dung tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ thường cơ qua; thành lập Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính cơ quan nhằm gắn kết vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng với Thủ trưởng cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính; các phòng thuộc Ban kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2020 và các nhiệm vụ  khác được phân công tại báo cáo phân tích đánh giá chỉ số cải cách hành chính cơ quan và chủ động tham mưu khắc phục, hoàn thành trong năm 2020; Trưởng các phòng tăng cường phổ biến, quán triệt cho công chức, người lao động đơn vị nâng cao nhận thức, tăng cường tính trách nhiệm trong tham gia thực hiện cải cách hành chính cơ quan; khuyến khích công chức, người lao động nghiên cứu, đăng ký, thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, đặt biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính; Hằng năm, thực hiện tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính cơ quan...

Bên cạnh đó, Hội nghị đã cũng đã triển khai, phổ biến, quán triệt một số văn bản quy định về thực hiện cải cách hành chính như: Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính và Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp công chức, người lao động nắm, hiểu rõ và nâng cao tính trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cơ quan./.
Văn phòng, Ban Dân tộc tỉnh[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nam Trà My Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Điểm mới Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, quản lý viên chức
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020
Quảng Nam tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020
Quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ 2021 của công chức, viên chức
Viên chức được phân loại theo tiêu chí mới từ ngày 29/9/2020
Điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Đông Giang tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
Núi Thành công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến
Quế Sơn tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phước Sơn giai đoạn 2016 - 2020
Nông Sơn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2020
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ