UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 14/07/2020 .Lượt xem: 768 lượt.
Ngày 07.7, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, Quy chế bao gồm 06 Chương, 27 Điều, quy định việc thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thực hiện công tác văn thư điện tử tại Quy chế này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. Quy chế này không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản phải sử dụng văn bản giấy để thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

EHA-NEWS: Từ 6/9 văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ...
Ảnh minh họa

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, đơn vị không thuộc các cơ quan, tổ chức nêu trên áp dụng Quy chế này trong việc thực hiện công tác văn thư điện tử.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tải về Quyết định tại đây

Chi cục Văn thư - Lưu trữ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y Hà Nội thăm hỏi, tặng quà xã kết nghĩa Trà Giáp, huyện Bắc Trà My
Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2024
Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nam Trà My đã tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Sâm Ngọc Linh vào Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
Tây Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học, mầm non, trung học cơ sở năm 2020
Nam Trà My Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Điểm mới Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, quản lý viên chức
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ