Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 02/06/2020 .Lượt xem: 1059 lượt.
Ngày 24.4, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Báo cáo số 40/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 - 2020.
Theo đó, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Quảng Nam giảm 02 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh là Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; giảm 36 phòng, ban, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 04 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm 138 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương và theo yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động.


Năm 2020, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao toàn tỉnh 3.163 biên chế công chức (giảm 405 biên chế so với số giao năm 2015), 30.824 biên chế viên chức (giảm 2.344 biên chế so với số giao năm 2015), số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của tỉnh là 1.609 người, trong đó: hợp đồng trong các cơ quan hành chính là 264 người, hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.345 người (giảm 307 người so với số giao năm 2015).


Bên cạnh đó, để công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tỉnh Quảng Nam cũng đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành khung về định mức lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn giao, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư...

HÒA TIÊN 
Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 107/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Điểm mới của Nghị định 108/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Khai mạc kỳ xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
Huyện Tây Giang khai mạc kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển năm 2020
Sửa quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức
Hiệp Đức tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Nam Giang tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên hệ cử tuyển ngành sư phạm
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ