Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 02/06/2020 .Lượt xem: 950 lượt.
Ngày 17.5, UBND huyện Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên tại các các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2013 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày  11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Quang cảnh khai mạc kỳ xét tuyển viên chức giáo viên

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động, có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của huyện Nam Trà My trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm quyền tuyển dụng cho phép ký hợp đồng lao động, có năng lực và trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 25/02/2020.

Việc tuyển dụng viên chức giáo viên nhằm bổ sung giáo viên có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; thể hiện sự quan tâm của tỉnh, của huyện đối với công tác Giáo dục và Đào tạo nói chung và đối với các thầy giáo, cô giáo đang làm hợp đồng lao động, có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của huyện Nam Trà My trước ngày 31/12/2015 nói riêng. Đây còn là sự quan tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo, của các nhà trường và nhân dân trong huyện.

Sau một thời gian chuẩn bị, thực hiện các bước đảm bảo theo quy định, ngày 17/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của UBND huyện Nam Trà My tổ chức kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 41 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2. Trong đó, bậc Mầm non có 11 thí sinh, bậc Tiểu học có 21 thí sinh, bậc THCS có 09 thí sinh bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp. Mỗi thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên một đề trong tổng số bộ đề đã được Ban Kiểm tra, sát hạch xây dựng; nội dung đề phỏng vấn bảo đảm chính xác, khoa học, lời văn, câu chữ rõ ràng, đánh giá toàn diện năng lực, khả năng của người dự tuyển; phù hợp với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí dự tuyển.

Quá trình kiểm tra sát hạch diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định của pháp luật, có sự giám sát của Sở Nội vụ. Kết quả kiểm tra, sát hạch có 41/41 thí sinh tham gia dự tuyển đạt số điểm từ 55/100 điểm trở lên. Hội đồng xét tuyển sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển theo quy định.

Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 107/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Điểm mới của Nghị định 108/2020/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Khai mạc kỳ xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
Huyện Tây Giang khai mạc kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển năm 2020
Sửa quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức
Hiệp Đức tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Nam Giang tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên hệ cử tuyển ngành sư phạm
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ