Thông tin về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 20/04/2020 .Lượt xem: 1165 lượt.
Qua tổng hợp các báo cáo cải cách hành chính của các Sở, ngành, địa phương năm 2019, Sở Nội vụ nhận thấy có rất nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC được đăng ký và đang được triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thực hiện Công văn số 6137/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã chủ động nghiên cứu, vận dụng các giải pháp trong công tác cải cách hành chính để áp dụng tại cơ quan và các đơn vị, địa phương trực thuộc. Tiêu biểu như:

1. Giải pháp “Ký thỏa thuận sử dụng giao dịch điện tử đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh” của Sở Giao thông vận tải.

2. Hệ thống công nghệ thông tin quản lý lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cửa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Sở Nội vụ với phần mềm “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh” ứng dụng trên điện thoại thông minh; họp trực tuyến qua ứng dụng Webex Meetings.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến giao ban định kỳ của Sở Nội vụ
qua ứng dụng Webex Meetings.trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch Covid-19

4. Ứng dụng Locus map Free vào thực tiễn công tác tuần tra bảo vệ rừng tại khu bảo tồn Sao la của Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Văn phòng UBND tỉnh với mô hình “Phòng họp không giấy” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”.

6. UBND huyện Bắc Trà My với “Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cấp xã trực thuộc UBND huyện”.

7. Đề án "Văn phòng giúp việc cấp xã" của UBND các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Nam Trà My.

8. UBND huyện Hiệp Đức xây dựng phần mềm điều tra nhu cầu và quản lý thông tin lao động xuất khẩu trên địa bàn huyện.

9. UBND huyện Nông Sơn xây dựng quy tắc ứng xử, giao tiếp của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

10. UBND huyện Núi Thành có: UBND xã Tam Giang cụ thể hóa những thủ tục hành chính mà người dân thường giao dịch, in thành quyển và gửi cho từng hộ dân để thuận tiện cho người dân khi làm hồ sơ; UBND xã Tam Anh Bắc phát hành Sổ tay hướng dẫn một số thủ tục hành chính cấp toàn toàn hộ dân trên địa bàn xã

11. Phầm mềm giám sát lịch làm việc để chấm công theo dõi giờ giấc làm việc tại cơ quan của UBND huyện Phước Sơn.

12. UBND thành phố Hội An với Đề án cải tiến bán vé tham quan khu phố cổ Hội An bằng hình thức vé tham quan số hóa.

Qua tổng hợp các báo cáo cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2019, Sở Nội vụ nhận thấy các giải pháp trên đã góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Văn phòng Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Các tin cũ hơn:
Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Huyện Tiên Phước công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Lộc
Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Bắc Trà My
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2017 tổ chức phiên họp đầu tiên
Tài liệu phục vụ Hội nghị Cải cách hành chính ngày 17/5/2016
Tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh - PCI
Quảng Nam tăng 13 bậc về chỉ số PAPI
Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
    
1   2   3   4   5   6  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ