Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 17/03/2020 .Lượt xem: 5688 lượt.
1. Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
2. Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ