Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 17/03/2020 .Lượt xem: 3427 lượt.
1. Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
2. Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo Kế hoạch

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ