Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở, ngành về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/03/2020 .Lượt xem: 1128 lượt.
Sáng ngày 25.02, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở, ngành để nghe báo cáo Đề án về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án) và các vấn đề liên quan.
Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo chi tiết dự thảo Đề án về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi  nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo: Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh lại Đề án theo hướng tích hợp lại các chức danh, quy định chi tại các văn bản của các cơ quan Trung ương và của tỉnh, đảm bảo khi ban hành sẽ thay thế toàn bộ nội dung quy định về chính sách do các văn bản trước đây của HĐND, UBND tỉnh quy định. Trong đó, các mức chi phải hài hòa, cân đối giữa các đối tượng, đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn chỉnh, tham mưu báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Bộ, ngành Trung ương (nếu cần thiết theo quy định); trên cơ sở đó hoàn chỉnh, thực hiện các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2020 theo quy định; trường hợp không đảm bảo tiến độ phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về nội dung kỳ họp. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát lại tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; trên cơ sở đó xây dựng bộ khung tiêu chí, điều kiện cụ thể để duy trì; không nhất thiết phải áp dụng một mô hình giống nhau ở tất cả các địa phương mà có thể linh hoạt để hoạt động của các tổ chức này có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.
                                                                                 Thu Duyên 
Phòng Xây dựng chính quyền &CTTN, Sở Nội vụ[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y Hà Nội thăm hỏi, tặng quà xã kết nghĩa Trà Giáp, huyện Bắc Trà My
Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2024
Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nam Trà My đã tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Sâm Ngọc Linh vào Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
Tây Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học, mầm non, trung học cơ sở năm 2020
Nam Trà My Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động của trưởng thôn
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Hiệp Đức tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Tân Bình
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 cụm các huyện đồng bằng
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền và triển khai kế hoạch thực hiện “ Năm dân vận chính quyền” năm 2020
Bộ Nội vụ xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019.
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nam Trà My phát động phong trào thi đua năm 2020
90 năm - hành trình chưa mỏi
Sở Nội vụ thực hiện phương châm hành động: “3 cần, 3 biết, 4 có”
Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ