Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền và triển khai kế hoạch thực hiện “ Năm dân vận chính quyền” năm 2020
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 26/02/2020 .Lượt xem: 276 lượt.
Sáng ngày 18.02, UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2019, tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2020. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện và Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đồng chủ trì.
Tại Hội nghị, Phòng Nội vụ - cơ quan tham mưu công tác dân vận chính quyền thông qua dự thảo báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2019.


Quang cảnh hội nghị

Theo đó, trong năm 2019, UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch số 40/KH-UBND-BDVHU ngày 18/3/2019 về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 đưa công tác dân vận là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chính trị đề ra, nâng cao được trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vấn đề mà nhân dân phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó,  UBND huyện đã phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chưa triển khai đánh giá công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.


Khen thưởng 03 tập thể tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã cần đổi mới công tác dân vận để khắc phục một số hạn chế, tồn tại; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đối thoại với nhân dân dân, đồng thời thực hiện đánh giá công tác dân vận tại các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã năm 2020.

Phòng Nội vụ huyện Phước Sơn[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bộ Nội vụ xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019.
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nam Trà My phát động phong trào thi đua năm 2020
90 năm - hành trình chưa mỏi
Sở Nội vụ thực hiện phương châm hành động: “3 cần, 3 biết, 4 có”
Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2020
Thông tư mới hướng dẫn về cán bộ, công chức cấp xã
Bộ Nội vụ khảo sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ