Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Người đăng: Sở Nội Vụ Quảng Nam .Ngày đăng: 08/01/2020 .Lượt xem: 1381 lượt.
Sáng ngày 08/01, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”. Cuộc thi do Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi

Đ/c Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi
Báo cáo tổng kết và đánh giá kết quả cuộc thi

Triển khai Kế hoạch số 1191/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 1654/KH-SNV ngày 24/7/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019, cuộc thi đã được diễn ra trong 04 tháng, từ ngày 10/9/2019 đến ngày 20/12/2019 và được chia làm 04 kỳ. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo thống kê, đã có 7477 lượt CBCCVC và người lao động đăng ký tham gia cuộc thi. Trong đó:
-  Khối Sở, ngành: có 21 cơ quan, đơn vị tham gia dự thi với tổng số 1551 lượt CCVC tham gia dự thi (đạt tỷ lệ 20,7%).
-  Khối huyện, thị xã, thành phố: có 18 địa phương tham gia dự thi với tổng số 3356 lượt CBCCVC tham gia dự thi (đạt tỷ lệ 44,9%).
-  Khối cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: có 05 đơn vị tham gia dự thi với tổng số 1949 lượt CCVC tham gia dự thi (đạt tỷ lệ 26,1%).
-  Cá nhân không thuộc nhóm đối tượng dự thi: 621/7477 lượt người (đạt tỷ lệ 8,3%)
Tại Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng cho 26 cá nhân và 02 đơn vị (Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành) đạt giải ở các kỳ thi. Ngoài ra, thừa ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen cho 06 cá nhân đạt giải tại kỳ thi chung cuộc và 02 tập thể đạt giải tại cuộc thi.

Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi


Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Ba tại cuộc thi


Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Nhì tại cuộc thi


Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Nhất tại cuộc thi

Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các tập thể đạt giải tại cuộc thi

Thừa ủy quyền, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ
cho các cá nhân đạt giải tại kỳ thi chung cuộcThừa ủy quyền, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ 
cho các tập thể đạt giải tại cuộc thi

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về công tác cải cách hành chính, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.


Anh Trần Quang Trực - Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh
đại diện cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi phát biểu ý kiến

 
Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 1)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Nam Trà My
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Bắc Trà My
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ