Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/08/2019 .Lượt xem: 1587 lượt.
Theo phân cấp quản lý và nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng và nhà nước về công tác cán bộ, ngày 24/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện công tác cán bộ tại đơn vị mình.

Ảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng năm 2019.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2019 và bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013, Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh.

Quy định gồm có 4 chương, 19 điều. Trong đó, Chương I quy định cụ thể về đối tượng điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, thẩm quyền trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức. Chương II quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Chương III quy định về luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm. Chương IV điều khoản thi hành.

Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành thuộc Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; cấp trưởng, cấp phó Ban, Chi cục và tương đương trực thuộc Sở, Ban, ngành; Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện thuộc đối tượng áp dụng Quy định này. Riêng đối với chức danh Chánh Thanh tra cấp Sở, cấp huyện thực hiện theo Luật Thanh tra, các quy định của pháp luật và Quy định này.

Đối với công tác bổ nhiệm:

- Về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm: Ngoài quy định về trình độ chuyên môn và chính trị, công chức, viên chức phải được bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên trở lên (đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý tương đương với chức danh bổ nhiệm.

- Về kinh nghiệm công tác: Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ cấp trưởng phải có thời gian từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đảm nhiệm chức vụ cấp phó hoặc tương đương. Công chức, viên chức được bổ nhiệm cấp phó phải có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Công chức, viên chức bị kỷ luật khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 01 năm kể từ ngày có quyết định, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét, kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc ứng cử chức vụ cao hơn.

Tải Quyết định tại đây.

Y Na
Văn phòng Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
Thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính hưởng BHXH
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ