Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 13/07/2019 .Lượt xem: 948 lượt.
Chiều ngày 08/7/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tham dự, tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh có đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo, Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ; tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Có thường trực Huyện, Thị, Thành ủy, HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và Ban Tổ chức Huyện, Thị, Thành ủy; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và chuyên viên liên quan. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị


Thời gian qua, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở, ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức Hội, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, rà soát, xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC dần đi vào nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ can bộ, công chức có bước chuyển biến tích cực. Chức năng quản lý nhà nước về hội, công tác thanh niên; thi đua, khen thưởng; văn thư lưu trữ, tôn giáo được tăng cường. Công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành được chú trọng.  


Đ/c Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó, từ thực tiễn công tác của ngành còn gặp những khó khăn và bộc lộ những hạn chế nhất định. Chính sách pháp luật lĩnh vực công tác nội vụ, đặc biệt liên quan công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tôn giáo... còn thiếu đồng bộ, một số nội dung công tác còn chưa có quy định cụ thể gây khó khăn, lúng túng nhất định trong việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc tham mưu thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp còn chậm so với yêu cầu. Đến nay, 05 Sở, ngành vẫn chưa tiến hành sắp xếp, kiện toàn Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch-Tài chính thành một đầu mối theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên ngành giáo dục đến năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc triển khai thực hiện sắp xếp các hội cấp tỉnh, hội cấp huyện còn chậm so với tiến độ. Chưa tham mưu ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị vẫn còn chậm so với quy định. Hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến của tỉnh nhiều, thành tích lập được đã diễn ra lâu, đối tượng khen thưởng và nhân chứng phần lớn đã lớn tuổi, đi lại khó khăn nên việc xác lập hồ sơ đôi lúc chưa chặt chẽ dẫn đến việc xử lý bị kéo dài. Công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, bất cập.

Đ/c Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị


Đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
báo cáo giải trình các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị

Sau khi nghe đồng chí Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành 6 tháng cuối năm, các đại biểu tham dự Hội nghị nêu ý kiến kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở cũng đã trực tiếp phúc đáp, trả lời kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ.

Đ/c Huỳnh Khánh Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo hội nghị


                              Đ/c Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, thôn, tổ dân phố và các tổ chức hội. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân về cải cách hành chính có nhiều cải thiện. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát công tác tổ chức, cán bộ theo kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đưa công tác cải cách hành chính đi vào thực chất, cải thiện mối quan hệ trong hệ thống các cơ quan quản lý‎ nhà nước, trong nội tại từng địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp khác, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019; xét chuyển viên chức sang công chức (đợt 2); quán triệt, triển khai Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ trong 6 tháng đầu năm 2019

Y Na
Văn phòng Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Núi Thành công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến
Quế Sơn tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phước Sơn giai đoạn 2016 - 2020
Nông Sơn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2020
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Nông Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Núi Thành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, bàn giải pháp cải thiện chỉ số CCHC và triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ
Đại Lộc công bố địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng lĩnh vực Nội chính năm 2019.
4 quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 1/7/2019
Từ ngày 01/7/2019 viên chức ký hợp đồng làm việc theo mẫu mới
5 điểm mới của Nghị định 161 về tuyển dụng công chức, viên chức
7 điểm mới của Nghị định 34 ảnh hưởng đến mọi cán bộ, công chức xã
Sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ