UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 23/05/2019 .Lượt xem: 1176 lượt.
Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND phê duyệt danh mục gồm 1.439 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

Sở Công thương: 127 TTHC; Sở Giáo dục và Đào tạo: 74 TTHC; Sở Giao thông vận tải: 90 TTHC; Sở Kế hoạch và đầu tư: 131 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ: 59 TTHC; Sở Nội vụ: 81 TTHC; Sở Ngoại vụ: 09 TTHC; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 97 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường: 99 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông: 35 TTHC; Sở Y tế: 188 TTHC; Sở Tư pháp: 136 TTHC; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 123 TTHC; Sở Xây dựng: 34 TTHC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 80 TTHC; Sở Tài chính: 07 TTHC; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai: 69 TTHC.


Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương.


Bảng niêm yết Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Trung tâm

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phải tích cực phối hợp với Trung tâm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo.
UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ 10
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ