UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 1330 lượt.
Chiều ngày 20/3, đ/c Nguyễn Quảng - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Nhật Đức - Phó phòng CCHC - Sở Nội Vụ Quảng Nam.

Năm 2018 công tác CCHC được huyện Phước Sơn đẩy mạnh thực hiện trong đó chú trọng kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức, bên cạnh đó việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn phòng 1 cửa, văn phòng trực tuyến; giám sát công việc được giao đã đáp ứng ngày một tốt hơn chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính còn hạn chế; Công tác rà soát thủ tục hành chính được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện nhưng việc rà soát chưa thường xuyên, liên tục và chưa có nhiều tham mưu, đề xuất, kiến nghị UBND huyện ban hành quy trình, quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.


Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Quảng PCT UBND huyện chỉ đạo các phòng  chuyên môn, UBND các xã khẩn trương triển khai nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện. cần chủ động sáng tạo trong thực hiện công tác CCHC áp dụng những giải pháp phù hợp trong công tác quản lý, điều hành nâng cao chỉ số CCHC năm 2019. Dịp này UBND huyện đã trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích  trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Nguồn tin: daiphuocson.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ 10
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam
UBND thị xã Điện Bàn tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ