UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 1096 lượt.
Chiều ngày 20/3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nông Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã triển khai kịp thời hệ thống văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tất cả các mặt cải cách hành chính. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị huyện và các xã tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời nghiêm túc chấn chính lề lối, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã đã tiếp nhận gần 23.000 hồ sơ, thủ tục hành chính (trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn gần 100%, một số ít hồ sơ giải quyết chưa đúng hạn là do hồ sơ của công dân chưa đảm bảo, hoặc những hồ sơ phức tạp cần phải có thời gian xác minh). Theo đó, kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã năm 2018 đạt trên 95%.

Năm 2018, ngành Nội vụ huyện đã  làm tốt việc tham mưu cho UBND huyện công tác tổ chức bộ máy và biên chế; thực hiện đề án sắp xếp các ban ngành, và chính sách tinh giản biên chế; hoàn thành kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng viên chức. Tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện; thực hiện sáp nhập và đổi tên các trường trên địa bàn huyện.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện kế hoạch số 73 và Nghị quyết số 19  của BCH Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương đã có thành tích tiêu biểu
Nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương đã có thành tích tiêu biểu


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ 10
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam
UBND thị xã Điện Bàn tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ
Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ