Khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Quảng Nam.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 15/03/2019 .Lượt xem: 949 lượt.
Ngày 12 – 13/3, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện Luật Thanh niên. Đoàn khảo sát đã làm việc với UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, huyện Thăng Bình…
Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 478.101 thanh niên từ 15 - 30 tuổi, chiếm 32.53% dân số, trong đó 247.470 nam (chiếm 51,8%), 230.631 nữ (chiếm 48,2%); khu vực nông thôn có 389.532 thanh niên (chiếm 81,47%), khu vực thành thị có 88.568 thanh niên (chiếm 18,53). Toàn tỉnh có 88.945 đoàn viên, 1 tổ chức đoàn cấp tỉnh, 25 tổ chức đoàn cấp huyện và tương đương; 244 Đoàn xã, phường, thị trấn, 104 Đoàn cơ sở các khối, 255 Chi đoàn cơ sở; 4.160 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở; có 121.892 Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 1.000 chi hội, CLB, tổ, đội nhóm đang hoạt động.

Đoàn khảo sát làm việc với Sở Nội vụ Quảng Nam    Ảnh: VMĐ

Theo báo cáo, nhìn chung, gần 15 năm thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách đối với thanh niên, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng xã hội đã nhận thức đúng đắn về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Công tác thanh niên đã được đặt đúng vị trí trung tâm trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, đơn vị; sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác thanh niên được tăng cường và hiệu quả hơn.

Thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng nên. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Việc cụ thể hóa chương trình hành động ở một số địa phương, đơn vị chưa phù hợp với điều kiện, đặc thù; chưa có mô hình phù hợp tổ chức tập hợp thanh niên nông thôn, thanh niên tôn giáo trong xây dựng tổ chức Đoàn, Hội. Qua rà soát, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đào tạo chưa bắt kịp nhu cầu phát triển chung của xã hội. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành và trong hệ thống chính trị về triển khai các chương trình, đề án phát triển thanh niên chưa đồng bộ; chất lượng, hiệu quả thực hiện chưa cao...

Đoàn khảo sát ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong thực hiện các chính sách về thanh niên và đã đạt một số kết quả nhất định. Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh về đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết riêng về công tác cán bộ, tỉnh ban hành Đề án đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã phường, tuyển chọn được số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp về công tác. Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai thực hiện tốt các Đề án 600 Phó chủ tịch xã, Đề án 500 trí thức trẻ… Giải quyết tốt chế độ cho thanh niên xung phong (Quảng Nam là một trong những tỉnh có lực lượng thanh niên xung phong đông nhất cả nước).

Đoàn khát sát đề nghị Quảng Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên; phát huy chính sách đặc thù của địa phương; quan tâm hơn đến thanh niên nông thôn, thanh niên đi làm ăn xa…; bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án cho thanh niên. Tỉnh cần có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên; có các lớp đào tạo riêng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh niên cấp phường, xã. Lựa chọn những ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu của thực tế; đa dạng các hình thức đào tạo, liên kết để giải quyết việc làm cho thanh niên.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc Hội làm việc tại huyện Thăng Bình
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng năm 2018
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND huyện Núi Thành về tình hình thực hiện công tác ngành nội vụ năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019
Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Núi Thành đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2019
Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn huyện.
Núi Thành quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp thôn, khối phố
Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ